www.nkrf.no » Kurs og konferanser » NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Klikk her for fullstendig program (pdf)  Klikk her for programmet i pdf-format  Klikk her for en blavennlig versjon av programmet (issuu.com)

Denne artikkelen inneholder lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.


Praktisk informasjon    |    Deltakerliste    |    Sikkerhetsinformasjon

Nyhetsbrev til deltakerne »


Onsdag 1. februar 2017:

Møteleder: Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.00: Velkommen | #ku17nkrf | #kontrollutvalg
Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)


10.10: Åpning | #etikk
Tora Aasland, leder for Kommunesektorens etikkutvalg | @tora_aasland | Presentasjon


10.40: Kommunenes arbeid med å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet | #akrim
Avdelingsdirektør Anne Fikkan, Riksrevisjonen | Presentasjon

– Kommunene må mer ut på arbeidsplassene (Kommunal Rapport)


12.30: Kan kommunene vedta seg bort fra svart økonomi og arbeidslivskriminalitet? | #akrim
Karl Børre Reite, Sekretariatet for samarbeid mot svart økonomi (KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten) | @kbreite | Presentasjon

– Kommunene må mer ut på arbeidsplassene (Kommunal Rapport)


13.35: Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016 | #varsling | #ytringsfrihet
► Forskningssjef Sissel C. Trygstad, Forskningsstiftelsen Fafo | Presentasjon

Kritisk til ny varslingsordning i Tromsø (Kommunal Rapport)


14.55: Varsling - case fra Flyktningtjenesten i Tromsø kommune | #varsling
Forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven og forvaltningsrevisor Astrid Indrebø, KomRev NORD IKS | Presentasjon
 Kontrollutvalgsleder Rolleiv O. Lind (H), Tromsø kommune | @rolleiv
 Debattredaktør Ragnhild Sved, Kommunal Rapport | @RagnhildSved, i samtale med Rolleiv Lind, Cecilie Lanes (representant for varslere) | @CessaLanes og Bjørn Willumsen, leder, Fagforbundet avd. 177, Tromsø kommune | @bwillu

Kritisk til ny varslingsordning i Tromsø (Kommunal Rapport)

Varslere blir upopulære og fryses ut (Nord24 - Nordlys)


16.30 - 17.00: Folkevalgt kontroll - hva er særegenhetene? | #kontrollutvalg
► Stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap), leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite | Ingen presentasjon


Torsdag 2. februar 2017:

Møteleder: Daglig leder Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) og leder av NKRFs kontrollutvalgskomite | @MonaMonmoe

09.00: Korrupsjon – en presentasjon av kontrollutvalgets granskning i Drammen kommune | #korrupsjon
Kontrollutvalgsleder Eivind Knudsen (Ap), Drammen kommune | @EivKnuSosialdem | Presentasjon


10.35: Kommunesammenslutninger og grensejusteringer i kommuner og fylkeskommuner | #kommunereform
 Daglig leder Orrvar Dalby, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (VIKS) | Presentasjon

 Leder for forvaltningsrevisjon Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS | @KirstiTorbjrnsn | Presentasjon


11.40: Kommunenes styringsdokumenter - årsmelding og økonomiplan | #kommuneøkonomi
                     - Hva er formålet med planene?
                     - Hvilke krav bør politikerne stille til dem?
                     - Hvordan er kvaliteten i praksis?

 Rådgiver Bjørn Arthur Brox, Agenda Kaupang og fast spaltist i Kommunal Rapport med ukentlige anmeldelser av kommunale budsjetter og årsmeldinger | Presentasjon


12.30 - 13.00: Kåseri | Utgår pga. sykdom
Kommentator Eva Nordlund, Nationen | @nationeneva


Klikk på bildet for å se twitterstrømmen for emneknaggen #kontrollutvalg


          Velkommen tilbake til #ku18nkrf

        7. - 8. februar 2018 på samme sted!

Følg konferansen
- før, under og etter -
Twitter | #ku17nkrf

Delta i dialogen!

Bruk #ku17nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):


Om #ku17nkrf på Twitter:

Til toppen av siden

Topp