www.nkrf.no » Nyheter » 2018 » Mai

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Vegdirektoratet tar omkamp mot et enstemmig Storting (KS)

16.05.2018

Vegdirektoratet tar omkamp mot overføringen av administrative vegoppgaver til fylkeskommunene fra 2020.

Oversikt over personer på venteliste til sykehjem (HD)

16.05.2018

Tall fra kommunene viser at 44 prosent av landets kommuner har personer på venteliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.

Kommunalnytt nr. 3/2018 (KMD)

16.05.2018

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Forholdet mellom kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen (KS)

16.05.2018

På oppdrag for KMD og KS har Asplan Viak sett på hvordan koblingen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan styrkes.

Gjennomslag for nødvendige lovendringer (KS)

16.05.2018

I revidert nasjonalbudsjett foreslås lovendringer som sikrer at kommuner og fylkeskommuner kan innhente taushetsbelagte opplysninger etter folkeregisterloven.

Ny veiledning om forsyningsforskriften (NFD)

15.05.2018

Veiledning til virkeområdet for forsyningsforskriften og oppdatering av veilederen til anskaffelsesforskriften.

Kofa setter grenser for hva man kan ha dialog om etter tilbudsfristens utløp (Anbud365)

14.05.2018

Det er ikke anledning til dialog med leverandøren om hvordan kvalifikasjonskrav skal kunne oppfylles der kravene ikke er tilfredsstilt ved tilbudsfristens utløp.

NKRF mener: Like krav - like muligheter

14.05.2018

Hvis det skal stilles samme krav til autorisasjon for kommunale som private revisorer, må de få samme mulighet til å få godkjent sin praksis.

Åpenhetsråd til kommunene (PFU)

09.05.2018

Pressens offentlighetsutvalg har sendt ut åpenhetsråd til alle norske kommuner:

Ny rapport om gevinstuttak i private barnehager (KD)

08.05.2018

Telemarksforskning har skrevet en rapport om økonomiske resultater i private barnehager, og om betydningen av tilskuddsmodellen.

Notat – Selvkost i kommuneregnskapet (GKRS)

08.05.2018

I dette notatet drøfter Foreningen for god kommunal regnskapsskikk hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap.

KRS nr. 3 – presiseringer om minimumsavdrag (GKRS)

08.05.2018

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har fastsatt noen mindre endringer i KRS nr. 3 «Lån – Opptak, avdrag og refinansiering».

Årsmelding for 2017 (GKRS)

08.05.2018

Årsmeldingen for Foreningen for god kommunal regnskapsskikk for 2017 ble fastsatt på foreningens årsmøte 3. mai 2018

Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften (FIN)

02.05.2018

Høringsfrist: 2. august 2018.

Kronikk: Mer – eller mer effekt av – egenkontroll og internkontroll?

01.05.2018

KS er for effektiv og målrettede lovlighetstilsyn. Mer tilsyn er ikke et mål, skriver områdedirektør Helge Eide i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Vår unike posisjon

01.05.2018

Med perspektiv fra kontrollutvalgene ved sekretariatene, og fra revisjonen, er vi i en unik posisjon til å gjøre vårt arbeid, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin leder i Kommunerevisoren.

Kommunerevisoren nr. 3/2018

01.05.2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 3/2018.

Til toppen av siden

Topp