www.nkrf.no » Nyheter » 2018 » November

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Ny kommunelov, nye forskrifter og konsekvenser for god kommunal revisjonsskikk

15.11.2018

NKRF starter arbeidet med å tilpasse innholdet i god kommunal revisjonsskikk til den nye loven med forskrifter.

Les mer »

Ny standard for eiendomsskattetaksering (KS)

15.11.2018

KS har laget en standard for hvordan kommunene bør taksere eiendommene.

Ny rapport om ressurskrevende tjenester (KS)

15.11.2018

En arbeidsgruppe fra departementene og KS har på bakgrunn av et anmodningsvedtak i Stortinget vurdert mulige endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester.

Regnskapsrapporteringen (KMD)

13.11.2018

Departementets hovedveileder for 2019 gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA.

Lukking av møter i kontrollutvalget (SOM)

13.11.2018

Sivilombudsmannen om saksbehandling, føring av møtebok og hjemmel for lukking. Kontrollutvalget bes bl.a. påse at kommunelovens saksbehandlingsregler for lukking av møter følges i fremtiden.

Møtebegrepet i kommuneloven (SOM)

13.11.2018

Sivilombudsmannen er kommet til at et arbeidsseminar om økonomiplanen var et møte i et folkevalgt organ. Seminaret skulle derfor i utgangspunktet vært åpent for allmennheten.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019

12.11.2018

Vi har åpnet for påmelding til Kontrollutvalgskonferansen 2019. Kommunalministeren kommer. Kommer du? Vel møtt!

NRS(V) Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (NRS)

08.11.2018

NRS(V) Regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 er oppdatert av virkning av innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere fra desember 2014.

Møte i fagkomiteen september 2018 (GKRS)

06.11.2018

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk jobber for tiden mye med rammeverket og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

Ansvarsfordeling i Tolga-saken

02.11.2018

Som revisorer skal vi ta vårt ansvar for de attestasjoner vi gjør i henhold til kriterier fra Helsedirektoratet – og vi skal komme med innspill til forbedringer av systemet.

KOSTRA-rapportering 2018 (SSB)

01.11.2018

Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2018» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

Kronikk: Når man ikke har et oljefond - hva gjør man da?

01.11.2018

Framtiden är redan här och om 10 år kommer våra välfärdstjänster att se helt annorlunda ut, skriver SKLs chefekonom i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Fellesskapet verdier og revisors ansvar

01.11.2018

I Tolga-saken er det ikke først og fremst pengene det gjelder, men behandlingen av de som urettmessig er registrert som psykisk utviklingshemmede. Det er det siste som må sies å være det alvorligste bruddet på de verdier vi som samfunn står for.

Kommunerevisoren nr. 6/2018

01.11.2018

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2018.

Til toppen av siden

Topp