www.nkrf.no » Nyheter » 2009 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Informasjon om ny merverdiavgiftslov og -forskrift

31.12.2009

Skattedirektoratet har i brev av 22. desember 2009 informert om ny merverdiavgiftslov og -forskrift.

Les mer »

Ny KRS nr. 4 (F) Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

18.12.2009

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har fastsatt revidert KRS nr. 4 (F) Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet som foreløpig standard.

Les mer »

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i kommunesektorens egenkontroll

15.12.2009

Nordlandsforsking har kartlagt hvor mye forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som ble gjennomført i kommunesektoren i 2006 - 2008.

Les mer »

85 anbefalinger for å styrke kommunal egenkontroll

15.12.2009

Arbeidsgruppa som skulle vurdere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner, har lagt fram sin rapport til kommunal- og regionalministeren.

Les mer »

Kommunal- og regionalministeren mottar rapport om egenkontroll 15. desember

10.12.2009

Arbeidsgruppen for å styrke egenkontrollen i kommunene avgir sin rappport 15. desember.

Les mer »

NKRFs høringsuttalelse til bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner

10.12.2009

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRD om bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp