www.nkrf.no » Nyheter » 2009 » April

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Utkast til RS 220, 500, 501 og 510

30.04.2009

Høringsfrist 30. juni

KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

30.04.2009

Høringsutkast til revidert standard - høringsfrist 25. september

Les mer »

Regjeringen foreslår nytt revisorregelverk

24.04.2009

Ot.prp. nr. 78 (2008-2009) om gjennomføring av revisjonsdirektivet

Les mer »

Nytt masterstudium i offentlig økonomi, regnskap og finansiering

23.04.2009

Fra høsten 2009 kan Høgskolen i Hedmark i samarbeid med NKK og Fagforbundet tilby et masterstudium i offentlig styring og ledelse med spesialisering i økonomi, regnskap og finansiering.

Les mer »

Jakter på 130 Terra-millioner (Haugesunds Avis)

21.04.2009

Rettssaken mellom Depfa Bank og Haugesund kommune starter i dag

Innst. O.nr.62(2008-2009)

20.04.2009

Om tillitskapende forvaltning mv i kommuner og fylkeskommuner

Innst. S. nr. 192 (2008-2009) (Midlertidig) (Stortinget)

02.04.2009

Vedr. kontrollutvalgets mindretallsrettigheter m.m.

Innst. S. nr. 188 (2008–2009) (Midlertidig) (Stortinget)

02.04.2009

Vedr. regnskapsprinsipp for kommunesektoren.

Til toppen av siden

Topp