www.nkrf.no » Nyheter » 2009 » Januar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunal- og regionalministeren imøtekommer ikke Sør-Frons ønske om lovendring vedr. valg til kontrollutvalg

29.01.2009

Bakgrunnen for at Sør-Fron kommune har bedt om lovendring er at kommunen ikke har oppfylt kravet om at minst ett av medlemmene av kontrollutvalget skal velges blant kommunestyremedlemmene. I oktober 2008 ba kommunen den politiske ledelsen i departementet om å foreslå en dispensasjonshjemmel i loven. Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa har i svaret konkludert med at det ikke er behov for lovendring nå. Ifølge ministeren er det "svært beklagelig at kommunen ikke har sett seg i stand til å oppfylle det pålegget som følger av loven, og av den grunn har et kontrollutvalg som er ulovlig sammensatt".

Til toppen av siden

Topp