www.nkrf.no » Nyheter » 2009 » September

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRF med økt oppslutning

25.09.2009

NKRFs bedriftsmedlemmer blant kontrollutvalgssekretariatene betjener nå vel 80 % av landets kommuner og fylkeskommuner.

Les mer »

Nordisk forbund for revisjon av kommunal sektor / The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) er stiftet

22.09.2009

NKRF etablerte 17. september 2009 en felles nordisk revisororganisasjon for revisjon av kommunal sektor sammen med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV).

Les mer »

Sverige utreder grensen for egenregi

18.09.2009

Regjeringen i Sverige har iverksatt en utredning av behovet for ev. unntak fra kravet om at det offentlige uansett må følge anskaffelsesreglene ved innkjøp fra selskap med helt eller delvis offentlig eierskap.

Les mer »

Os kommune er tilkjent erstatning fra sin tidligere revisor

11.09.2009

KPMG er i Oslo tingrett dømt til å betale ca. 5 mill. for kommunens tap av momskompensasjon. Dommen er påanket.

Les mer »

Ugyldig vedtak om revisjonsordning i Bergen kommune

11.09.2009

Fylkesmannen i Hordaland har etter lovlighetskontroll konkludert med at bystyrets vedtak om ny revisjonsordning var ugyldig grunnet feil saksbehandling.

Les mer »

Regjeringen fremmer ny vergemålslov

04.09.2009

Regjeringen foreslår å flytte ansvaret i første instans fra kommunene til staten ved fylkesmannen.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp