www.nkrf.no » Nyheter » 2009 » September » Nordisk forbund for revisjon av kommunal sektor / The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) er stiftet

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nordisk forbund for revisjon av kommunal sektor / The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) er stiftet

22.09.2009

NKRF etablerte 17. september 2009 en felles nordisk revisororganisasjon for revisjon av kommunal sektor sammen med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV).

Det nye forbundets formål er å fremme revisjonen i kommunal sektor og bidra til utviklingen av demokratisk kontroll og tilsyn i de nordiske landene.

Forbundet skal bl.a.:

  • Være et faglig forum for revisorer i kommunal sektor og bidra til en sterk og uavhengig profesjonell kommunal revisjon i Norden.
  • Medvirke til å utvikle god kommunal revisor- og revisjonsskikk, samt i alle medlemsland utvikle og etablere felles standarder og anbefalinger, særskilt når det gjelder uavhengighet og andre etiske spørsmål, revisjonsmetodikk samt annet viktig innhold for revisjon av kommunal sektor.
  • Samordne beslutninger i strategiske, faglige og etiske spørsmål som er av betydning for å forsterke innflytelse og status for NFLGA og forbundets medlemmer hos viktige nasjonale og internasjonale politiske og profesjonelle organ og organisasjoner.
  • Bidra til at oppdragsgivere, andre offentlige myndigheter og allmennheten oppfatter verdien av revisjon i kommunal sektor og det arbeid som utføres av revisorer i kommunal sektor.

Formannskapet og sekretariatet for forbundet skal gå på omgang mellom deltakerorganisasjonene. NKRF har formannskapet i første periode.

Det nyvalgte styret består av:

  • Per Olav Nilsen leder (NKRF)
  • Bo Basun nestleder (SKYREV)
  • Reidar Enger styremedlem (NKRF)
  • Lena Joelsson styremedlem (SKYREV)

 

Fra stiftelsesmøtet 17. september 2009 i Stockholm

Fra venstre: Anders Petterson, kanslichef SKYREV, Lena Joelsson, viceordförande SKYREV/Ernst & Young AB, Per Olav Nilsen, styreleder NKRF/Trondheim kommunerevisjon, Bo Basun, ordförande SKYREV/Landstinget Västernorrland og Ole Kristian Rogndokken, daglig leder NKRF
(Foto: Lennart Ledin)


Leder av sekretariatet er Ole Kristian Rogndokken, daglig leder i NKRF.
Kontaktinfo:
NFLGA, Postboks 1417 Vika, N-0115 Oslo
Tlf +47 23 23 97 00
www.nflga.org (etableres senere)

Det nye forbundet er åpent for alle forbund/foreninger som organiserer revisorer i kommunal sektor i de nordiske land, og ambisjonen er at de øvrige nordiske landene slutter seg til NFLGA etter hvert.

For nærmere informasjon om Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer vises til foreningens nettsider www.skyrev.se.Til toppen av siden

Topp