www.nkrf.no » Nyheter » Lover og regler » 2010 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lover og regler

Regelendringer fra 1. januar 2011 (FIN)

27.12.2010

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2011 på Finansdepartementets ansvarsområde.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 (SKL)

23.12.2010

En fornyet og oppdatert versjon av ”God revisionssed i kommunal verksamhet” i Sverige.

NKRF anmoder KRD om lovendring

22.12.2010

NKRF fremmer forslag om ny § 78a i kommuneloven om revisors taushetsplikt.

Les mer »

Justert SA 3801 om revisors kontroll av skatter (DnR)

22.12.2010

SA 3801 er justert som følge av endringer i revisorloven og i ISA-ene.

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

21.12.2010

Lov- og forskriftsendringer gjorde det nødvendig å foreta noen justeringer i KRS nr. 6 (F) og nr. 4 (F).

Les mer »

Avklaring om revisjon av kommunalt eide aksjeselskaper

17.12.2010

Finanstilsynet har kommet med en endelig avklaring om revisjon av kommunalt eide aksjeselskaper.

Les mer »

Skattetrekket i 2011 (Skatteetaten)

17.12.2010

Kost og losji, trekkfri bil- og kostgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelig lån m.m.

Unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskap (FIN)

17.12.2010

Finansdepartementet foreslår at små aksjeselskap unntas fra revisjonsplikt.

Bruk av arbeidsgivers bil - krav til dokumentasjon (Skatteetaten)

13.12.2010

Uttalelsen gjelder spørsmålet om det er plikt til å føre kjørebok etter skattelovgningen og bokføringslovgivningen.

Offentleglovas betydning for offentlig eide selskaper (KS Bedrift)

13.12.2010

I hvilken grad og hvordan får offentleglova innvirkning på offentlig eide selskaper.

Lønns-ABC 2010 (Skatteetaten)

10.12.2010

Lønns-ABC er et hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene.

Tap av fradrag ved kontant betaling (Skatteetaten)

06.12.2010

Fra 2011 tapes retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ved kontant betaling.

Til toppen av siden

Topp