www.nkrf.no » Nyheter » Økonomi og regnskap » 2010 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Økonomi og regnskap

Orientering fra møte i fagkomiteen (GKRS)

22.12.2010

Fagkomiteen i GKRS hadde møte 1. desember 2010.

Aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskap (GKRS)

22.12.2010

Uttalelse fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk til Arbeidsgruppe aktivering nye fylkesveier.

Vederlagsfri overdragelse av kommunal eiendom (GKRS)

22.12.2010

Uttalelse fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk til Bergen kommune.

Illustrasjon av veksttilskudd for 2012 (KS)

22.12.2010

Ut fra SSBs anslag pr. 1.1.2011 er det satt opp hva kommunene kan få i vekstkommunetilskudd i 2012.

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

21.12.2010

Lov- og forskriftsendringer gjorde det nødvendig å foreta noen justeringer i KRS nr. 6 (F) og nr. 4 (F).

Les mer »

Sykefraværet ned 7 % i kommunesektoren (KS)

20.12.2010

Sykefraværet i kommuneforvaltningen i 2010 var på ni prosent.

NKRFs høringsuttalelse til notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet

17.12.2010

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet.

Les mer »

Stabilt nivå på skattebetalingen (SSB)

17.12.2010

Ved utgangen av november 2010 var det betalt inn 670 mrd kr i skatt.

Skattetrekket i 2011 (Skatteetaten)

17.12.2010

Kost og losji, trekkfri bil- og kostgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelig lån m.m.

NRS(V) Veiledning IAS 19 endret (NRS)

14.12.2010

Regnskapsstiftelsen har foretatt endringer med utgangspunkt i høringsutkastet.

Bruk av arbeidsgivers bil - krav til dokumentasjon (Skatteetaten)

13.12.2010

Uttalelsen gjelder spørsmålet om det er plikt til å føre kjørebok etter skattelovgningen og bokføringslovgivningen.

Til toppen av siden

Topp