www.nkrf.no » Nyheter » 2010 » August

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Ros til kommune-Norge (DSB)

31.08.2010

Kommuneundersøkelsen for 2010 viser en positiv utvikling i antall kommuner som gjennomfører ROS-analyser.

Norgesrekord i startlån (KS)

31.08.2010

Kommunene vil i løpet av året låne over fem mrd kr i startlån fra Husbanken.

NSM advarer mot trojaner (NorSIS)

30.08.2010

Nasjonal sikkerhetmyndighet advarer mot skadevare som i verste fall kan sabotere samfunnskritiske systemer.

Brenn reglementet! (Kommunal Rapport)

30.08.2010

Les økonomiredaktør Ole Petter Pedersens kommentar om kontrollutvalg.

Bergens barnehager får renere jord (Klif)

27.08.2010

Undersøkelser ved byens 260 private og kommunale barnehager viser at det må ryddes opp ved 170 av dem.

Nesten seks kvadratmeter per innbygger (SSB)

27.08.2010

Kommunesektorens formålsbygg omfattet om lag 27,7 mill. kvadratmeter i 2009, mot 27,0 mill. i 2008.

Mye å spare på å gjennomføre en innkjøpsprosess (Doffin)

27.08.2010

Et dansk regnestykke viser at en kommune kan tjene ti ganger ressursene den har lagt ned i selve tilbudsprosessen.

Økt godsmengde i havnene (SSB)

26.08.2010

Det ble transportert 39,3 mill. tonn gods til og fra de største havnene i løpet av 1. kvartal.

Behov for prishemmelighold svekkes over tid (Doffin)

26.08.2010

Argumentene for hemmelighold av et pristilbud i en to år gammel kontrakt vinner ikke fram i en vurdering fra Sivilombudsmannen.

Tidlig innsats - for livslang læring (KS)

26.08.2010

Et knippe av kombinerte tiltak er den beste løsningen for å hindre frafall, konkluderer Rambøll i sin sluttrapport.

Gjenvalg i to lokalforeninger

26.08.2010

Indre Østlandet og Telemark har gjenvalgt sine ledere.

Les mer »

Større kommuner med tvang (NHO)

26.08.2010

3 av 4 rådmenn og ordførere ser fordeler ved kommunesammenslåing, viser en undersøkelse gjort for NHO.

Raskere hjelp i barnevernet (KS)

25.08.2010

Barnevernet i de største kommunene mener at det tar for lang tid å vente på statlige barneverntiltak.

Knusende dom over tilbudsevaluering (Doffin)

23.08.2010

Tilbydere må kunne forvente at byggherren foretar en grundig gjennomgang av de planene de har utarbeidet.

Gratisseminarer i internkontroll og informasjonssikkerhet (KInS)

23.08.2010

I samarbeid med KInS og NorSIS tilbyr Datatilsynet nye gratisseminar i internkontroll og informasjonssikkerhet.

Lavere skatteinnbetalinger fra oljenæringen (SSB)

20.08.2010

Det ble innbetalt 439 mrd kr i skatt i perioden januar-juli i år - en nedgang på nesten 3 %.

To av tre lærere fornøyd med jobben (KD)

20.08.2010

... og mener at forholdene ligger godt til rette for å gjøre en god jobb i skolen.

Ønsker færre bompengeselskaper (vegvesen.no)

20.08.2010

Statens vegvesen og flere fylkeskommuner ønsker færre bompengeselskaper.

En mulig ny og negativ kommunal rekord (Difi)

20.08.2010

Statistikken er stygg for brudd på innkjøpsreglene i kommunal sektor.

Vil stramme til korrupsjon-straff i Sverige (Doffin)

20.08.2010

Det foreslås å skjerpe straffebestemmelsene mot korrupsjon, f.eks. i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Storkommuner har gitt jobbtørke for de små i Danmark (Doffin)

20.08.2010

De små virksomhetene får ikke så mange kommunale oppdrag som før.

Folketallet økte med 14 700 i 2. kvartal (SSB)

20.08.2010

Alle fylkene hadde folketilvekst i denne perioden.

FoU: Økte kostnader i barnevernet (KS)

19.08.2010

Det kommunale barnevernet har hatt en markant økning på 24 prosent i utgiftene fra 2002 til 2009.

Hver fjerde kommune bruker sosiale medier (KS)

18.08.2010

Norske kommuner er i ferd med å ta inn over seg at sosiale medier er kommet for å bli.

Nedgang i bruk av sosialhjelp blant innvandrere (SSB)

17.08.2010

Andelen sosialhjelpsmottakere i hele befolkningen gikk ned fram til 2008. Nedgangen har vært størst blant innvandrere.

Høring - Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 2010 (NUES)

16.08.2010

Høringsfristen er 1. september 2010.

Ser fordeler ved konkurranse (NHO)

13.08.2010

3 av 4 ordførere og rådmenn ser fordeler ved konkurranseutsetting.

Kan avvise selv om grunnene er omstridte (Doffin)

12.08.2010

En oppdragsgiver kan avvise en leverandør dersom han mener å ha gode grunner for at leverandøren har opptrådt uetisk.

EU-dom med betydning for tjenestepensjon (KS)

11.08.2010

EU-domstolen har kommet med viktige avklaringer når det gjelder anskaffelser av kommunal tjenestepensjon.

Når ikke målet om sykehjemsplasser (KS)

11.08.2010

Tall fra Husbanken viser at det foreløpig har blitt søkt tilskudd til bygging av 213 nye sykehjemsplasser i år.

Det meste av korrupsjonen i Norge foregår i det offentlige (Difi)

10.08.2010

I flere store korrupsjonssaker har private selskaper betalt bestikkelser til ansatte i norske kommuner.

Mange skylder på regelverket når det går galt (Difi)

06.08.2010

Mange brudd på regelverket skyldes manglende ressurser og lav kompetanse hos den som gjennomfører de ulike faser av anskaffelsesprosessen.

Flere faglærte i omsorgstjenestene (HOD)

04.08.2010

Tall fra SSB viser at det siden 2005 er en samlet økning på om lag 16 000 årsverk i helse og omsorgstjenestene.

8 nye miljøkriteriesett publisert (Difi)

04.08.2010

EU har publisert 8 nye sett med miljøkriterier for ulike områder.

Til toppen av siden

Topp