www.nkrf.no » Nyheter » 2010 » Juli

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Fortsatt for dårlig tall (KS)

29.07.2010

Norske kommuner klarer fortsatt ikke å nå et driftsresultat på tre prosent.

Resultater fra evaluering av prosjektet “Samarbeid om etisk kompetanseheving” (KS)

29.07.2010

Etisk kompetanseheving i helse- og omsorgstjenestene nytter.

Rekordmange saker og gebyr i KOFA (Difi)

26.07.2010

Pr. 15. juli hadde KOFA mottatt 224 nye saker, mot 165 saker på samme tidspunkt i fjor. En økning på 36 prosent.

Kommunale pleie- og omsorgstjenester (KS)

24.07.2010

Det er grunn til å være bekymret for om pleie- og omsorgstjenestene er bærekraftige på sikt.

Brutto driftsresultat opp 59 prosent i 2009 (SSB)

23.07.2010

Brutto driftsresultat for de kirkelige fellesrådene i 2009 ble 167 mill kr. En økning på 62 mill fra 2008.

Narvik har ikke gitt ulovlig støtte ved eiendomstransaksjoner (KS)

23.07.2010

Tre ulike transaksjoner mellom Narvik kommune og det svenske selskapet LKAB ble gjort på markedsvilkår, har ESA bekreftet.

Reduksjon i skatteinnbetalingene (SSB)

22.07.2010

I første halvår ble det innbetalt 373,6 mrd kr i skatt. Dette er en reduksjon på 18,3 mrd, eller 4,7 %, fra samme perioden i 2009.

Går glipp av millioner i bostøtte (KS)

22.07.2010

Over 70 millioner kroner står ubrukt hver måned.

Ekstra skjønnsmidler til Hattfjelldal (KRD)

19.07.2010

Hattfjelldal får 5 mill kr i ekstraordinære skjønnsmidler i 2010.

Kvalitetsvurdering av nær 700 offentlige nettsteder

19.07.2010

Kriteriesettet for årets vurdering inneholder 33 kriterium på områdene tilgjengelighet, brukertilpassing og nyttig innhold.

Offentlige anskaffelser skal oppfylle viktige målsettinger (Difi)

19.07.2010

Å arbeide for stadig bedre innkjøp er blant de beste virkemidlene for å effektivisere offentlig sektor.

Statlige og kommunale bygg må energimerkes (Difi)

19.07.2010

Den 1. juli trådte energimerke-ordningen for boliger og yrkesbygg i kraft.

Norgesrekord i antall kommunale boliger (KS)

19.07.2010

Norske kommuner disponerer nå om lag 100.000 utleieboliger - det høyeste antallet noen gang.

Mva-fritaket opphevet fra 1. juli (KA)

19.07.2010

Fra 1. juli 2010 plikter kirkelige fellesråd igjen å beregne merverdiavgift ved omsetning av tjenester.

Nye versjoner av maler for kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag (Difi)

14.07.2010

Nye versjoner for konkurranser som følger forskriftens del II og III.

Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2011 (KRD)

11.07.2010

Fylkesvis oversikt over kriteriedata som inngår i beregningen av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2011.

Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2011 (KRD)

11.07.2010

Kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskudd for kommunene 2011.

Rundskriv H-02/10 (KRD)

11.07.2010

Kommuneproposisjonen 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2010.

Rundskriv H-1/10 (KRD)

11.07.2010

Ikraftsetting av lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Lignings-ABC 2010 i elektronisk form (Skatteetaten)

11.07.2010

Lignings-ABC 2010 er à jour per 25. juni 2010 med regelendringer som gjelder inntektsåret 2010.

Flere psykologer til kommunene (HOD)

08.07.2010

Kommunene får støtte til ansettelse av 21 nye psykologer.

Færre sykehjemsplasser (SSB)

08.07.2010

Nedgangen er liten, men dette er første gang SSB registrerer en slik reduksjon.

Over 10,5 mrd til helse i kommunene (SSB)

08.07.2010

Over 10,5 mrd kr ble brukt på helsetjenester i kommunene i 2009.

Lettere hverdag for kommunale saksbehandlere (KS)

08.07.2010

KS og NAV har utarbeidet en avtalemal der post og brev erstattes av elektroniske meldinger ved trekk av beboeres pensjon og vederlag.

Økning i antall barnevernsbarn (SSB)

07.07.2010

46 500 barn og unge tok imot tiltak fra barnevernet i 2009.

Flere ansatte i barnevernet (SSB)

07.07.2010

Det var i alt 3 415 årsverk i det kommunale barnevernet ved utgangen av 2009.

Kommunegjeld til værs (KS)

07.07.2010

I løpet av to år har lånegjelden per innbygger steget fra om lag 30.000 kroner til 37.000 kroner.

Skulle ha forlenget tilbudsfristen (Innkjøpsforum)

07.07.2010

KOFA-sak der spørsmålet var om ikke tilbudsfristen burde vært forlenget.

Bedre økonomi i kommunene (SSB)

02.07.2010

Kommunenes netto driftsresultat anslås til 2,7 % av driftsinntektene i 2009, mot 0 % i 2008.

Økt sparing i fond i fylkeskommunene (SSB)

02.07.2010

Tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 2,2 mrd kr, eller 4,5 % av de samlede driftsinntektene i 2009.

Klima- og energiplaner i 98 % av kommunene (KS)

02.07.2010

Kommune-Norge har tatt et langt skritt framover i klimaarbeidet.

Minst 17 veier til ulovlige direktekjøp (Doffin)

02.07.2010

Konkurrensverket i Sverige har laget en liste med eksempler på hver av de 17 fallgruvene.

Dialog på trygg grunn i tilbudsprosessen (Doffin)

02.07.2010

Udbudsrådet forsøker i en ny dansk veiledning å trekke grensene mellom lovlig og ulovlig dialog.

Retten aksepterer avvisning av tilbyder (Difi)

02.07.2010

Oslo byfogdembete har akseptert at Oslo kommmune har avvist en leverandør iht. FOA § 20-12(2)d.

Kommunalministeren besvarer spørsmål fra FrP om selskapskontroll (Stortinget)

02.07.2010

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at eierskapskontroll blir mest mulig rasjonell og effektiv?

Høring - endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (FAD)

01.07.2010

AD og FAD ser derfor behov for enkelte presiseringer for å sikre størst mulig forutsigbarhet for partene.

Høring - utkast til eksempelsamling for revisjonsberetninger (DnR)

01.07.2010

Utkastet er i hovedsak en tilpasning av eksisterende eksempelsamling til de nye rapporteringsstandardene.

Høring - utkast til ISAE 3402 (DnR)

01.07.2010

Utkast til ISAE 3402 Attestasjonsuttalelse om kontroller hos en serviceorganisasjon er sendt på høring.

Til toppen av siden

Topp