www.nkrf.no » Nyheter » 2010 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Bokføringsloven gjøres gjeldende for kommuner og fylkeskommuner

15.03.2010

KRD har vedtatt endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 som innebærer at bokføringsloven gjøres gjeldende for kommuner og fylkeskommuner.

Les mer »

Lovvedtak 36 (2009–2010) om ny vergemålslov (Stortinget)

10.03.2010

Om regnskap og revisjon se § 53 Regnskapsplikt.

Finanstilsynets årsmelding for 2009

04.03.2010

Om tilsynet med revisorer se side 70 - 75.

KOFA-avgjørelse om kjøp av forvaltningsrevisjon

02.03.2010

Sogn og Fjordane Revisjon IKS klaget Sogn og Fjordane fylkeskommune inn for KOFA i forbindelse med en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av forvaltningsrevisjonstjenester.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp