www.nkrf.no » Nyheter » Generelt » 2011 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Generelt

Nytt NæringsNM (Telemarksforsking)

31.12.2011

Stavangerregionen ble beste region igjen, mens Ullensaker ble beste kommune.

Regelendringer fra 1. januar 2012 (FIN)

27.12.2011

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2012 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Utkast til oppdatert COSO-rapport (NIRF)

23.12.2011

Det er åpent for kommentarer fram til 31. mars, og den oppdaterte versjonen er planlagt ferdigstilt høsten 2012.

Ny avtale om kopiering (KS)

21.12.2011

KS og Kopinor er enige om en ny mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale.

Egenregi og lange kontrakter i avfallssektoren (Doffin)

20.12.2011

Rapport med juridiske betenkninger om bl.a. egenregi og tildelt egenregi når det gjelder avfallsbehandlingsanlegg.

Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren (KS)

20.12.2011

Dagens kommunale IKT-utvikling og -forvaltning er ressurskrevende.

Kortreist skolesamarbeid (KS)

20.12.2011

Mange kommuner samarbeider om å utvikle ulike sider ved skolene sine påpeker Sintef i en rapport for KS.

Nettverk for å styrke rådmannens internkontroll (KS)

20.12.2011

KS inviterer til nettverk for kommuner som vil styrke den administrative internkontrollen.

Åpenhetsindeksen får konsekvenser (offentlighet.no)

20.12.2011

Kommunene tar åpenhet på alvor, etter offentlighetsutvalgets gjennomgang.

SIRK nr. 2/2011 - Et våkent øye (NIRF)

20.12.2011

Nytt nummer av SIRK - tidsskrift om Styring, Internrevisjon, Risiko og Kontroll.

Reiseregulativet - Endringer i satsene pr. 1.1.2012 (KS)

20.12.2011

Kommunenes reiseregulativ er SGS 1001 + §§ 1 – 12 i statens reiseregulativ, hva gjelder skyssutlegg, nattillegg, kostgodtgjøring og administrativ forpleining.

Minstekrav til aksjekapital i AS (JD)

20.12.2011

Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner.

Flest menn styrer Kommune-Norge (KRD)

19.12.2011

Nye tall fra SSB viser at kvinneandelen i kommunestyrene og blant ordførerene i Norge har stagnert.

Utsatt frist for innlevering av egenmelding (Finanstilsynet)

19.12.2011

Innsendelsesfristen for rapportering av KRT-1002 og -1001 er utsatt til 15. januar 2012.

Skatteinfo nr. 7/2011

19.12.2011

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Les mer »

Norsk kulturindeks 2011 (Telemarkforsking)

16.12.2011

Norsk kulturindeks er en årlig undersøkelse av kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner.

Økning i i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

16.12.2011

Det var betalt inn til sammen 753,8 mrd kr i skatt i Norge ved utgangen av november.

Endringer i offentleglova (JD)

16.12.2011

Det gjøres unntak fra rett til innsyn i fødselsnummer og lønnsoppgaver.

Regionalnytt nr. 11/2011 (KRD)

16.12.2011

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Gjøvik tildelt Etikkprisen 2011 (KS)

16.12.2011

Gjøvik vant i skarp konkurranse med de to andre nominerte, kommunene Bærum og Øvre Eiker.

Største folkevekst noensinne (SSB)

15.12.2011

Det vil bo om lag 4 985 000 personer i Norge ved årsskiftet.

Snart kan du sjekke helsetilstanden i din kommune (HOD)

15.12.2011

Fra nyttår får kommunene et nytt verktøy som gjør det lettere å holde oversikten over innbyggernes helse.

Mest og best - de ti største kommunene under lupen (KS)

15.12.2011

En produksjonsindeks for de ti mest folkerike kommunene i Norge.

Lærefag er ønsket arbeidskraft i kommunene (KS)

15.12.2011

Barne- og ungdomsarbeid og helsearbeid svært relevante og viktige fag for å dekke kommunenes arbeidskrafts- og kompetansebehov.

Nytt verktøy for kommuner som vil sjekke egen internkontroll (Datatilsynet)

14.12.2011

Et verktøy for rådmenn som vil kontrollere egen kommunes etterlevelse av personopplysningsloven.

Sosial dumping i offentlige kontrakter (AD)

13.12.2011

En arbeidsgruppe har vurdert tiltak mot sosial dumping og andre regelbrudd knyttet til offentlig sektor.

Tiltak mot sosial dumping virker (AD)

13.12.2011

Fafo har evaluert regjeringens tiltak mot sosial dumping.

Nedetid for innlevering av RF-1037 i Altinn (Skatteetaten)

12.12.2011

Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk er stengt for innlevering i perioden 14.12. kl. 16. til 19.12. kl. 08 pga. overgang til Altinn II.

Pålegg om å utbedre bevaringsverdige bygg (KRD)

08.12.2011

Høringsforslag til endringer i byggesaksforskriften.

Videre framdrift for vergemålsprosjektet (overformynderi.no)

07.12.2011

Fylkesmennene overtar ansvaret med virkning fra 1. juli 2013.

På randen av samhandling (SSB)

05.12.2011

Samhandlingsreformen tar sikte på å møte flere av utfordringene det norske samfunn står overfor i årene fremover.

Avtaler mellom kommuner og helseforetak (KS)

02.12.2011

KS Advokatene har utarbeidet 12 råd til kommuner som nå forhandler om inngåelse av avtaler med helseforetakene.

Konkurranseutsatte kjernetjenester (KS)

02.12.2011

52 % oppgir at en eller flere kjernetjenester er konkurranseutsatt innenfor sektorene pleie/omsorg, grunnskole, barnehage, rusomsorg eller barnevern.

Årets offentlige nettsteder er kåret (Difi)

01.12.2011

Porsgrunn fikk prisen for årets kommunale nettsted.

Corruption Perception Index 2011 (TI Norge)

01.12.2011

Transparency Internationals korrupsjonsindeks lanseres i dag. Den måler oppfatninger av korrupsjon i offentlig sektor.

Sammen mot korrupsjon (KS)

01.12.2011

Med midler fra KRD skal Transparency International og KS utvikle verktøy i kampen mot korrupsjon i kommunesektoren.

Virker varslingsreglene - undersøkelse i kommunene (KS)

01.12.2011

KS, i samarbeid med NKRF og Transparency International, har fått midler av KRD til å gjennomføre en spørreundersøkelse.

Til toppen av siden

Topp