www.nkrf.no » Nyheter » Lover og regler » 2011 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lover og regler

Skattefri bilgodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil (Skatteetaten)

31.12.2011

Fra og med 2011 er skattereglene løsrevet fra statens satser for kjøregodtgjørelse.

Regelendringer fra 1. januar 2012 (FIN)

27.12.2011

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2012 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Undersøkelse om varsling

22.12.2011

Personalsjefer, revisorer og ansatte i et utvalg kommuner er spurt om erfaringer med varslingsordningen.

Les mer »

Ny avtale om kopiering (KS)

21.12.2011

KS og Kopinor er enige om en ny mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale.

Nye regler for offentlig støtte (KS)

21.12.2011

Europakommisjonen har vedtatt en revidert pakke for EUs regler for offentlig støtte tjenester av allmenn økonomisk interesse.

Kompensasjon for merverdiavgift (Skatteetaten)

20.12.2011

SKD-melding nr. 15/11.

Fire notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet (GKRS)

20.12.2011

Notatene beskriver det kommunale regnskapssystemet, de grunnleggende regnskapsprinsippene og de hovedhensyn som ligger til grunn.

Reiseregulativet - Endringer i satsene pr. 1.1.2012 (KS)

20.12.2011

Kommunenes reiseregulativ er SGS 1001 + §§ 1 – 12 i statens reiseregulativ, hva gjelder skyssutlegg, nattillegg, kostgodtgjøring og administrativ forpleining.

Minstekrav til aksjekapital i AS (JD)

20.12.2011

Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner.

Skatteinfo nr. 7/2011

19.12.2011

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Les mer »

Endringer i offentleglova (JD)

16.12.2011

Det gjøres unntak fra rett til innsyn i fødselsnummer og lønnsoppgaver.

Vil lovfeste samkommunen (KRD)

16.12.2011

- Samkommune er ei god løysing for samarbeid mellom kommunar om lovpålagde oppgåver, sier kommunalministeren.

Endringer i regnskapsføring av pensjon

14.12.2011

KRD har fastsatt endringer i reglene for regnskapsføring av pensjon i regnskapsforskriften § 13.

Les mer »

Tiltak mot sosial dumping virker (AD)

13.12.2011

Fafo har evaluert regjeringens tiltak mot sosial dumping.

Pålegg om å utbedre bevaringsverdige bygg (KRD)

08.12.2011

Høringsforslag til endringer i byggesaksforskriften.

NKRFs høringsuttalelse til Revidert KRS nr. 3

06.12.2011

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om KRS nr. 3 (HU) Lån - opptak, avdrag og refinansiering.

Les mer »

Endringer i god regnskapsskikk (NARF)

06.12.2011

En veiledning er endret, fire regnskapsstandarder er opphevet og to standarder har endret status fra foreløpig til endelig.

Plikt til å ta videre spørsmål om samtykke (Offentlighet.no)

02.12.2011

Kommunen har plikt til å videreformidle spørsmål om samtykke til å få innsyn i taushetsbelagte opplysninger.

Til toppen av siden

Topp