www.nkrf.no » Nyheter » Økonomi og regnskap » 2011 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Økonomi og regnskap

Skattefri bilgodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil (Skatteetaten)

31.12.2011

Fra og med 2011 er skattereglene løsrevet fra statens satser for kjøregodtgjørelse.

Kompensasjon for merverdiavgift (Skatteetaten)

20.12.2011

SKD-melding nr. 15/11.

Fire notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet (GKRS)

20.12.2011

Notatene beskriver det kommunale regnskapssystemet, de grunnleggende regnskapsprinsippene og de hovedhensyn som ligger til grunn.

Skatteinfo nr. 7/2011

19.12.2011

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Les mer »

Økning i i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

16.12.2011

Det var betalt inn til sammen 753,8 mrd kr i skatt i Norge ved utgangen av november.

Endringer i regnskapsføring av pensjon

14.12.2011

KRD har fastsatt endringer i reglene for regnskapsføring av pensjon i regnskapsforskriften § 13.

Les mer »

Nedetid for innlevering av RF-1037 i Altinn (Skatteetaten)

12.12.2011

Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk er stengt for innlevering i perioden 14.12. kl. 16. til 19.12. kl. 08 pga. overgang til Altinn II.

Kommunal medfinansiering (HOD)

09.12.2011

Størrelsen på medfinansieringen kommunene skal betale skal beregnes ut i fra det faktiske forbruket i 2012.

NKRFs høringsuttalelse til Revidert KRS nr. 3

06.12.2011

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om KRS nr. 3 (HU) Lån - opptak, avdrag og refinansiering.

Les mer »

Offentlige innkjøp for 380 mrd (SSB)

06.12.2011

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 380 mrd kr i 2010.

Fortsatt god lønnsomhet (SSB)

06.12.2011

Resultatregnskapet for 2010 viser at de kommunalt eide attføringsforetakene hadde et lønnsomt år.

Endringer i god regnskapsskikk (NARF)

06.12.2011

En veiledning er endret, fire regnskapsstandarder er opphevet og to standarder har endret status fra foreløpig til endelig.

Til toppen av siden

Topp