www.nkrf.no » Nyheter » Anskaffelser » 2011 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Anskaffelser

Tilbakebetaler overtredelsesgebyr til Fredrikstad (KOFA)

21.12.2011

KOFA har besluttet å omgjøre et vedtak om overtredelsesgebyr på 1,6 mill kr til Fredrikstad kommune.

Egenregi og lange kontrakter i avfallssektoren (Doffin)

20.12.2011

Rapport med juridiske betenkninger om bl.a. egenregi og tildelt egenregi når det gjelder avfallsbehandlingsanlegg.

Omdømmeveiledning for innkjøpere (Doffin)

15.12.2011

For offentlige innkjøpere bør et godt omdømme bygges på gode rutiner gjennom hele innkjøpsprosessen.

Forsyning nr. 2/2011 (KSI)

14.12.2011

Tidsskrift fra Kommunesektorens Innkjøpsforum.

Sosial dumping i offentlige kontrakter (AD)

13.12.2011

En arbeidsgruppe har vurdert tiltak mot sosial dumping og andre regelbrudd knyttet til offentlig sektor.

60 000 kroner i gebyr til Ålesund (KOFA)

13.12.2011

Ålesund kommune får gebyret på grunn av ulovlig direkte anskaffelse av slamhåndtering.

Får hjelp til kontraktoppfølging og kvalitetssikring (Doffin)

09.12.2011

Det svenske KS skal neste år satse på å få et bedre system for innkjøp og for oppfølging og styring av kontrakter.

Tar bort «riset bak speilet» i konkurranseutsetting (Doffin)

09.12.2011

Den nye regjeringen i Danmark vil at kommunal konkurranseutsetting skal vere frivillig.

Offentlige innkjøp for 380 mrd (SSB)

06.12.2011

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 380 mrd kr i 2010.

Retter feil i vedtak (KOFA)

05.12.2011

KOFA retter en benevnelse i et gebyrvedtak mot Oppegård kommune. Feilen har ikke virket inn på gebyret.

Konkurranseutsatte kjernetjenester (KS)

02.12.2011

52 % oppgir at en eller flere kjernetjenester er konkurranseutsatt innenfor sektorene pleie/omsorg, grunnskole, barnehage, rusomsorg eller barnevern.

Til toppen av siden

Topp