www.nkrf.no » Nyheter » Kommunal organisering » 2011 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunal organisering

Egenregi og lange kontrakter i avfallssektoren (Doffin)

20.12.2011

Rapport med juridiske betenkninger om bl.a. egenregi og tildelt egenregi når det gjelder avfallsbehandlingsanlegg.

Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren (KS)

20.12.2011

Dagens kommunale IKT-utvikling og -forvaltning er ressurskrevende.

Flest menn styrer Kommune-Norge (KRD)

19.12.2011

Nye tall fra SSB viser at kvinneandelen i kommunestyrene og blant ordførerene i Norge har stagnert.

Vil lovfeste samkommunen (KRD)

16.12.2011

- Samkommune er ei god løysing for samarbeid mellom kommunar om lovpålagde oppgåver, sier kommunalministeren.

Kommunal medfinansiering (HOD)

09.12.2011

Størrelsen på medfinansieringen kommunene skal betale skal beregnes ut i fra det faktiske forbruket i 2012.

Videre framdrift for vergemålsprosjektet (overformynderi.no)

07.12.2011

Fylkesmennene overtar ansvaret med virkning fra 1. juli 2013.

På randen av samhandling (SSB)

05.12.2011

Samhandlingsreformen tar sikte på å møte flere av utfordringene det norske samfunn står overfor i årene fremover.

Avtaler mellom kommuner og helseforetak (KS)

02.12.2011

KS Advokatene har utarbeidet 12 råd til kommuner som nå forhandler om inngåelse av avtaler med helseforetakene.

Konkurranseutsatte kjernetjenester (KS)

02.12.2011

52 % oppgir at en eller flere kjernetjenester er konkurranseutsatt innenfor sektorene pleie/omsorg, grunnskole, barnehage, rusomsorg eller barnevern.

Til toppen av siden

Topp