www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » August

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Får tre fjerdedeler fra det offentlige (SSB)

31.08.2011

De politiske partiene fikk 74 % av sine inntekter i form av offentlig støtte i 2010.

Sosial dumping og offentlig kjøp av tjenester (AD)

31.08.2011

Arbeidsgruppen mot sosial dumping i tilknytning til offentlig sektor har lagt fram en underveisrapport.

350 000 kroner til kommunenettverk (KRD)

31.08.2011

KRD støtter KS med 350 000 kr til å starte nettverk for 20 til 40 kommuner som skal arbeide med å styrke den interne kontrollen.

Økning i godsmengden (SSB)

30.08.2011

Det ble transportert 1 mill tonn mer gods til og fra norske havner i 1. kvartal 2011 sammenlignet med 2010.

Regionalnytt nr. 7/2011 (KRD)

30.08.2011

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Ny veileder for anskaffelse av transport og bil (Difi)

30.08.2011

Difi gjør det lettere å ta miljøhensyn i transport- og bilanskaffelser.

Gratis målkort – nyttig verktøy til IKT-styring (KS)

30.08.2011

KS tilbyr gratis målkort som viser hvordan din kommune/fylke ligger an på IKT-området.

Bedre kvalitet på omsorg (NHO)

29.08.2011

Kvaliteten på omsorgstjenester opprettholdes eller øker ved konkurranseutsetting viser forskning.

Det gode innkjøp (NHO)

26.08.2011

NHO har utarbeidet en veileder for gode offentlige innkjøp.

Valgrundskriv (KRD)

26.08.2011

Om valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.

Ny veileder om inhabilitetsregler (KRD)

26.08.2011

Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven.

Ulovlig milliardkjøp ga ikke straffegebyr (Doffin)

26.08.2011

Finnmark fylkeskommune gjorde ulovlige direktekjøp for til sammen 1,75 mrd kr, men noe KOFA-gebyr blir det ikke.

Penger å spare på å bruke rammeavtale, men … (Doffin)

24.08.2011

Det er penger å spare på bruk av rammeavtaler for ni av ti undersøkte produktgrupper viser en dansk undersøkelse.

Skatteinfo nr. 2/2011

24.08.2011

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Les mer »

K10 – ikt-samarbeid mellom de største kommunene (KS)

22.08.2011

De ti største kommunene utgjør samarbeidsforumet. Sammen skal de utvikle mer effektive kommuner og bedre IKT- løsninger.

Mer innbetalt skatt (SSB)

18.08.2011

Hittil i år er det betalt inn 476,8 mrd kr i skatt i Norge.

For lite skriftlig om konsulentkjøp (Doffin)

17.08.2011

Det ble lite å sette fingeren på da Kommunerevisjonen i Oslo undersøkte 26 konsulentoppdrag i åtte virksomheter.

180 000 kroner i gebyr til Oppegård (KOFA)

17.08.2011

Kommunen får gebyret på grunn av ulovlig direkte anskaffelse av legevikartjenester til kommunalt sykehjem.

Pedagogisk bemanning i barnehagen (KD)

17.08.2011

Mange barnehager har tolket regelverket feil og har dermed hatt for få førskolelærere. Kunnskapsministeren vil rydde opp med en veileder til kommunene.

Ny finanstilsynsdirektør (Finanstilsynet)

17.08.2011

Morten Baltzersen tiltrer stillingen som finanstilsynsdirektør.

Ny skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd etter inndelingsloven (KRD)

16.08.2011

Uenighet om det økonomiske oppgjøret etter endring av grenser, kan bringes inn for skjønnsnemnden.

Rammeavtaler kan sies opp – som andre kontrakter (Doffin)

15.08.2011

Det er ikke slik at det først er når en leverandør på en rammeavtale får tildelt oppdrag, at en oppsigelig kontrakt foreligger.

Ny veileder i sikkerhetsarkitektur (Datatilsynet)

12.08.2011

Veilederen gjelder for alle virksomheter som behandler personopplysninger og erstatter ”Datatilsynets veileder for kommuner og fylker”.

604 personer anmeldt for trygdebedrageri (NAV)

05.08.2011

NAV har anmeldt 604 personer for å ha svindlet til seg til sammen 86 mill kr første halvår.

Analyseverktøy Kostra 2011 (FiNT)

05.08.2011

Analyseverktøyet kan brukes av alle som har behov for rask tilgang til ferdigdefinerte analyser av kostratall.

Oppfølging i kommunene etter 22/7 (Helsedirektoratet)

04.08.2011

Det er enighet mellom Helsedirektoratet og Samarbeidsorgan for helsemessig og psykososial oppfølging om følgende faglige anbefalinger.

Til toppen av siden

Topp