www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » Desember » NKRFs høringsuttalelse til Revidert KRS nr. 3

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs høringsuttalelse til Revidert KRS nr. 3

06.12.2011

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om KRS nr. 3 (HU) Lån - opptak, avdrag og refinansiering.

NKRF ser det som positivt at anbefalt praksis for opptak, avdrag og refinansiering av alle typer lån etter kommunelovens § 50 er samlet i en standard.
 

Ad. pkt. 3.3 Avdrag på lån etter kommuneloven § 50 nr. 1 og 2:
Etter NKRFs vurdering vil realitetsendringen i forslaget til ny KRS nr. 3 være at det nå gis anledning til å utgiftsføre avdrag utover minimumsavdraget også i investeringsregnskapet, selv om avdragsbetalingen er en del av ordinær avdragsplan. Tatt i betraktning at kommuneloven bare krever at det er minimumsavdraget som må føres i driftsregnskapet, er NKRF av den oppfatning at det er rimelig at utgiftsført avdrag utover minimumsavdraget føres i samme regnskap som avdraget finansieres.

Ad. pkt. 3.5 Refinansiering av lån:
NKRF mener standarden gir en godt faglig begrunnet beskrivelse av hvordan behandling av refinansiering og konvertering av lån bør vurderes. NKRF støtter derfor forslagets anbefaling på dette punktet.

Ad. pkt. 3.7 Lånefond:
I forslaget anbefales at bestemmelsene for opptak av lån, beregning og betaling av minimumsavdrag samt håndtering av mottatte avdrag på utlån, gjøres gjeldende på samme måte for bruk av lånefond. NKRF støtter dette forslaget.

Ad. revidert notat om formidlingslån:
GKRS ga ut et notat om regnskapsmessig behandling av formidlingslån i 2003. Notatet er oppdatert og fastsatt av styret i GKRS. Notatet er utsendt sammen med høringen til KRS nr. 3, selv om det er understreket at notatet i seg selv ikke er omfattet av høringen. NKRF vil likevel gi uttrykk for at det er positivt at notatet oppdateres, og har ingen merknader til innholdet i notatet.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 3 (HU) Lån - opptak, avdrag og refinansiering »
og alle GKRSs høringsdokumenter i saken her »Til toppen av siden

Topp