www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » Februar » NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengigheten

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengigheten

22.02.2011

En studie av NIBR om kommunal revisjon og uavhengighet.

NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengighetenNorsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har, på oppdrag fra KS Bedrift og NKRF, gjennomført en studie om kommunal revisjon og uavhengighet. Rapporten fra NIBR diskuterer ulike sider ved uavhengighetsbegrepet. Prosjektet har pågått i tidsrommet oktober 2010 til februar 2011.

Uavhengig revisjon er med på å bygge legitimiteten for lokaldemokratiet. Rapporten fastslår at offentlige revisjonsmiljøer er vel så uavhengig som private revisjonsselskaper. Fordelene med offentlig revisjon er at revisor har god kjennskap til dem som skal revideres, samtidig som det er liten risiko for å miste oppdrag ved å si fra når noe er galt.

Rapporten drøfter disse aspektene ved uavhengighet, samt følgende problemstillinger:

  • Hva er uavhengighet? Hvordan oppnås uavhengighet? Hvilke faktorer kan påvirke uavhengighet?
  • Hvilke hensyn er sentrale innen revisjon?
  • Hva begrunner de ulike valgene og kravene til revisors uavhengighet?
  • Hvordan kan uavhengighet sikres og organiseres i kommunal revisjon?

Her kan du laste ned en pdf-versjon av NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengigheten »

Her kan du lese uttalelser fra NKRF og KS Bedrift »Til toppen av siden

Topp