www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » Juli

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Brutto driftsresultat ned nesten 17 prosent (SSB)

22.07.2011

Brutto driftsresultat for de kirkelige fellesrådene i 2010 ble på 139 mill kr.

Norgesrekord i startlån (KS)

20.07.2011

Per 1. juni hadde kommunene lånt 5,4 milliarder kroner i startlån fra Husbanken.

Delvis godkjent i ESA for Vefsns treningssenter (KS)

20.07.2011

Vefsn kommunes tilrettelegging og finansieringsmåte for treningsstudio kan innebære ulovlig offentlig støtte.

Tomtesalg i Asker i strid med reglene om offentlig støtte (KS)

20.07.2011

Asker kommunes salg av en eiendom til Asker Brygge AS får tommelen ned fra EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Økning i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

15.07.2011

Det var betalt inn 408,8 mrd kr i skatt i Norge ved utgangen av juni.

Anmelder Trondheim (Klif)

15.07.2011

Klif anmelder Trondheim kommune for ulovlige utslipp av en klima- og ozonskadelig gass fra Leangen skøytebane.

Bruk av Google Apps i Narvik (Datatilsynet)

15.07.2011

Datatilsynet ber Narvik kommune om å redegjøre for bruken av Google Apps for håndtering av personopplysninger.

Stadig flere kommuner samarbeider om barnevern (KS)

15.07.2011

Ved årsslutt i 2010 inngikk til sammen 136 kommuner i interkommunale barneverntjenester.

EUs anskaffelsesregler: høye kostnader for gjennomføring (KS)

15.07.2011

Evalueringer i regi av Europakommisjonen viser at gjennomføring av anskaffelser koster 20-30 % av kontraktverdien.

Over 11,3 mrd til helse i kommunene (SSB)

07.07.2011

Målt i brutto driftsutgifter ble det brukt om lag 722 mill kr mer på kommunehelsetjenester i 2010 enn i 2009.

De største gjør det best (NHO)

07.07.2011

NHO har målt og rangert norske kommuners økonomiske bærekraft.

175 000 kroner i gebyr til Oppegård (KOFA)

07.07.2011

Kommunen får gebyret på grunn av ulovlig direkte anskaffelse av transport til eldre og funksjonshemmede.

Lignings-ABC er oppdatert (Skatteetaten)

07.07.2011

Lignings-ABC 2011 foreligger nå i elektronisk form, og er à jour per 24. juni 2011 med regelendringer som gjelder inntektsåret 2011.

Referat fra møte i Kommunesektorens Etikkutvalg 21. juni (KS)

07.07.2011

Les mer om bl.a. Etikkutvalgets innspill til Folkevalgtprogrammet og etiske prinsipielle sider ved ansettelsessak i Halden.

Flest kandidater er menn over 40 år (SSB)

01.07.2011

Ved årets kommunestyrevalg er 42 prosent av kandidatene kvinner.

Nye regler om møteoffentlighet trer i kraft (KRD)

01.07.2011

Flere møter i folkevalgte organer skal nå være åpne for alle.

EU på norsk 6 - juni 2011 (KS)

01.07.2011

Aktuelle nyheter fra EU.

Danskene forbereder målinger av virkninger av konkurranseutsetting (Doffin)

01.07.2011

I et notat fra Anvendt KommunalForskning blir det redegjort for metoder og indikatorer til bruk i en slik måling.

Orientering om saker behandlet i fagkomiteen på junimøtet (GKRS)

01.07.2011

Hoveddelen av møtet ble viet utkast til revidert KRS nr. 3 og notatene om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet.

Finanstilsynet lanserer presedensregister (Finanstilsynet)

01.07.2011

Registeret er en samling av tilsynets vedtak av prinsipiell karakter og som vil være retningsgivende for tilsynets praksis og tolkning.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

01.07.2011

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 4/2011.

Til toppen av siden

Topp