www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » November

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Tilliten til finansiell rapportering skal gjenopprettes (EU)

30.11.2011

EU-kommisjonen vil bedre kvaliteten og øke dynamikken och innsynet i revisjonsbransjen.

Utdypende innspill til Europautredningen (KS)

30.11.2011

Utfordringer knyttet til praktisering av regelverkene for offentlige anskaffelser og offentlig støtte utdypes i KS’ andre innspill.

Mer transport av tørr bulk (SSB)

29.11.2011

Det ble transportert 2 mill., eller 13,7 %, mer tørr bulk til og fra de største havnene i 2. kvartal 2011 enn i samme kvartal 2010.

Global economic crime survey 2011 (PwC)

29.11.2011

Hver tredje bedrift utsettes for økonomisk kriminalitet.

Revisorer kan utarbeide årsregnskap for 2011 (Finanstilsynet)

29.11.2011

Midlertidig forskrift åpner for at revisorer kan utarbeide årsregnskap for 2011 uten autorisasjon som regnskapsfører.

Skatteinfo nr. 6/11 (Skatteetaten)

28.11.2011

Landsdekkende informasjonsskriv med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Er «korrupsjonsversting» i ny rapport (Doffin)

25.11.2011

Offentlige bygg- og anleggskontraheringer kommer ut som «versting» i en ny undersøkelse fra Transparency International.

Årets kommunaløkonom 2011 (NKK)

24.11.2011

Inger-Johanne Steinveg, kommunalsjef i Hemne kommune, er kåret til årets kommunaløkonom 2011.

Ny veileder: Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen (DFØ)

24.11.2011

DFØ (tidl. SSØ) har utarbeidet en veileder i strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen.

Skatteplikt ved utlån av nettbrett (Skatteetaten)

24.11.2011

Utlån av nettbrett til arbeidstaker er skattefritt så fremt det foreligger tjenstlig behov.

Veileder for kontraktsoppfølging (Difi)

23.11.2011

Difi lanserer nå en ny veileder for kontraktsoppfølging av offentlige anskaffelser.

Regionalnytt nr. 10/2011 (KRD)

22.11.2011

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Kommunalnytt nr. 9/2011 (KRD)

22.11.2011

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Forskriftsendringer fra 2012

21.11.2011

Endringer i budsjett- og regnskapsforskriftene og KOSTRA-rapporteringen fra 2012.

Les mer »

Eiendomsskatt - bunnfradrag og begrunnelse (SOM)

21.11.2011

Uttalelse fra Sivilombudsmannen om eiendomsskatt på en fritidseiendom i Sel kommune.

Lønns-ABC 2011 (Skatteetaten)

21.11.2011

Lønns-ABC er et hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2011.

Rapport fra TBU for kommunal og fylkeskommunal økonomi (KRD)

21.11.2011

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har lagt fram sin rapport for høsten 2011.

Stor økning i oljeskattene (SSB)

18.11.2011

Hittil i år er det betalt inn 641,3 mrd kr i skatt i Norge.

Forskrift skal stimulere til lokale helse- og omsorgstilbud (HOD)

18.11.2011

Ny forskrift om kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter.

Norge i Europa-toppen i transaksjonskostnader (Doffin)

18.11.2011

Norske transaksjonskostnader ligger helt i Europatoppen bare Tyskland ligger foran.

Nest høyeste folkevekst noensinne (SSB)

17.11.2011

Vi er nå 4 973 000 personer i Norge, 65 000 flere enn for et år siden.

Jentene får høyest karakterer (SSB)

17.11.2011

I gjennomsnitt fikk jentene 42,0 grunnskolepoeng, mens guttene fikk 37,9.

Innkjøpsreglene stopper ikke all fri tjenesteorganisering (Doffin)

17.11.2011

Det flere måter offentlige oppdragsgivere kan organisere sin tjenesteproduksjon på uten å komme i konflikt med reglene.

Kommunesektorens Etikkutvalgs seminar i Grimstad (KS)

17.11.2011

NKRF er godt representert på Etikkutvalgets årlige seminar.

Anbefaling til kommunene ved kjøp av helse- og sosialtjenester (KS)

17.11.2011

Hvordan kan kommunene gjennomføre dette i tråd med både anskaffelsesregelverket og annet lov- og forskriftsverk.

Vil undersøke korrupsjonsrisiko i Norge (FAD)

15.11.2011

Bevilger 705 000 kr til en undersøkelse om korrupsjonsrisikoen i Norge i regi av Transparency International.

Sier nei til sosial dumping i offentlig sektor (AD)

15.11.2011

Regjeringen gjør enkelte endringer i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Utvidet avgiftsplikt - grensen mellom badeland og svømmehall (Skatteetaten)

15.11.2011

Svar på om det skal beregnes 8 % mva eller om dette er å anses som en unntatt idrettsaktivitet.

Forslag til endring av revisorlovens virkeområde (Finanstilsynet)

14.11.2011

Endringsforslaget medfører at flere revisortjenester enn i dag vil reguleres av revisorloven.

Tildeling av driftstilskudd til fysioterapi (SOM)

14.11.2011

Uttalelse fra Sivilombudsmannen.

Skjerpet håndhevelse av offentlige anskaffelser (FAD)

11.11.2011

Det skal nå bl.a. bli lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen å sikre sine rettigheter.

26 nye kommuner i ”Saman om ein betre kommune” (KRD)

11.11.2011

De skal jobbe med utfordringer som sykefravær og rekruttering samt kompetanse og arbeidstid.

Kontrolltiltak og overvåking på arbeidsplassen (Arbeidstilsynet)

10.11.2011

Ny faktaside om kontrolltiltak og overvåking på arbeidsplassen.

Øremerking er lite treffsikkert (KS)

09.11.2011

En økende andel av øremerket tilskudd brukes til andre formål enn det var ment for.

Kontrollerer avfallsmottak i havner (Klif)

08.11.2011

Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet kontroller i november havner i ni fylker.

Vil spare staten for "12 i 12" (Dataforeningen)

08.11.2011

Hvorfor skal kommunene drive it på egen hånd i 2012, spør It-politisk råd.

Rundskriv H-1/11: Reviderte standardvedtekter for kraftfond (KRD)

07.11.2011

Standardvedtektene angir de ytre rammene for bruk av kraftfond og hjemfallsfond, som fylkesmannen baserer sin godkjennelse på.

Store forskjeller i eldreomsorg (UiO)

07.11.2011

Tilbudet i eldreomsorg varierer mye fra sted til sted i Norge, viser en ny undersøkelse fra institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Rentekompensasjonsordningen videreføres inn i 2012 (KA)

07.11.2011

Regjeringen har snudd og åpnet for at kommuner og fellesråd som ikke har benyttet seg av ordningen i år, får en ny sjanse

Økning i valgdeltakelsen (SSB)

04.11.2011

Deltakelsen ved høstens lokalvalg var på 64,5 %, og økte med 2,8 prosentpoeng i forhold til i 2007.

Kontroll med kontrollørene

04.11.2011

Les den tidl. kontrollutvalgslederens kronikk i gårsdagens utgave av Bergens Tidende.

Les mer »

KOFA sliter med å nå saksbehandlingsmål (KOFA)

03.11.2011

Saksbehandlingstiden for vanlige saker i KOFA er nå godt og vel ti måneder.

Psykososial oppfølging av berørte etter 22/07 (KS)

03.11.2011

Kommunene har gjort en god jobb med å følge opp rammede og pårørende etter hendelsene 22. juli.

Mye penger i avfall (SSB)

02.11.2011

VAR-virksomheter omsatte for 21,8 mrd kr i 2010. 19 % høyere enn i 2009.

Felles krav til IKT-investeringer i staten (FAD)

02.11.2011

Krav til både hvordan slike innkjøp skal samordnes, sikkerhet og hvordan de ulike systemene skal kunne spille sammen.

Fagkomiteen hadde møte 19. oktober 2011 (GKRS)

02.11.2011

Hoveddelen av møtet var viet avsluttende arbeid med notatene om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

01.11.2011

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2011.

Til toppen av siden

Topp