www.nkrf.no » Nyheter » Generelt » 2012 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Generelt

De mest effektive kommunene (NHO)

30.12.2012

NHO har kåret de mest effektive kommunene her i landet.

Arbeidsgruppe skal se på organiseringen av brann- og redningsetaten (JD)

30.12.2012

Arbeidsgruppen skal se på hvordan de samlede ressursene i brann- og redningsetaten kan utnyttest best mulig.

Utskrivningsprosessen - hvordan fungerer den? (KS)

21.12.2012

Samarbeidet om utskrivningsklare pasienter går stort sett bra, men det meldes om avvik knyttet til særlig to situasjoner.

To nye avtaler om samhandling og kvalitet (HOD)

19.12.2012

Helse- og omsorgsministeren og styrelederen i KS har undertegnet to nye avtaler i helse- og omsorgssektoren.

Tilsetting av to interne lærere (SOM)

19.12.2012

En kommune lyste ut to vikarstillinger. Sivilombudsmannen uttalte at saksbehandlingen ga grunnlag for kritikk.

Rekordstor folkevekst også i 2012 (SSB)

19.12.2012

Det vil bo om lag 5.053.500 personer i Norge ved årsskiftet, dvs. en økning på 1,4 % i 2012.

Vi gjenbruker passordene våre (NorSIS)

18.12.2012

NorSIS har gjennomført en undersøkelse der norske passordvaner er satt under lupen.

Ny strategi for økt IKT-sikkerhet (SD)

18.12.2012

En ny nasjonal strategi for informasjonssikkerhet skal bidra til bedre vern av infrastruktur, tjenester og informasjon.

Nordisk spørreundersøkelse om informasjonssikkerhet (NorSIS)

17.12.2012

Nordisk spørreundersøkelse i regi av KS, NorSIS og KINS om informasjonssikkerhet for kommuner og fylkeskommuner er nå klar.

Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i sykehus er redusert (KS)

14.12.2012

Det totale antallet utskrivelser har økt samtidig som antall liggedøgn for de utskrivningsklare pasientene er redusert.

Økning i private grunnskoler (SSB)

14.12.2012

Høsten 2012 var det 185 private grunnskoler i Norge. Det er en økning på 13 skoler fra forrige skoleår.

Regionalnytt nr. 11/2012 (KRD)

14.12.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Halden kommune er tildelt Etikkprisen 2012 (KS)

14.12.2012

Hederlig omtale til Skien og Sør-Aurdal kommuner. Gratulerer!

Ny vägledning för kommunernas informationssäkerhet (MSB)

12.12.2012

Vägledningen ska stödja Sveriges kommuner att på ett konkret och enkelt sätt bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Bedre resultater for norske elever (KS)

11.12.2012

Nye OECD-undersøkelser viser merkbare forbedringer i lesing, matematikk og naturfag. Norge har klart å løfte de svakeste elevene.

Skatteinfo nr. 9/2012 (Skatteetaten)

11.12.2012

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Nye pensjonsregler for lokale folkevalgte (AD)

11.12.2012

Arbeidsdepartementet har gjort endringer i pensjonsreglene for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner med virkning fra 1.1.14.

Skriftlig irettesettelse - gjengjeldelse for varsling av kritikkverdige forhold (SOM)

11.12.2012

Sivilombudsmannen ba kommunen om å vurdere saken på nytt, herunder rett til økonomisk kompensasjon.

Stort engasjement på etikkseminar (Etikkutvalget)

07.12.2012

Dokumentasjon fra Kommunesektorens Etikkutvalgs seminar i Harstad.

De etiske diskusjonene må tas lokalt (Etikkutvalget)

07.12.2012

Brev til ordførere, rådmenn og ledere for kommunale bedrifter. Hvordan håndtere de vanskelige etiske problemstillingene på en god måte?

Formannskapslovene 175 år (KRD)

06.12.2012

Det historiske skriftet: Formannskapslovene 175 år. Skiftande vilkår for lokalt sjølvstyre 1837 – 2012.

The 2012 corruption perceptions index (TI)

05.12.2012

Measures the perceived levels of public sector corruption in 176 countries and territories around the world.

Kvalifiserer for arbeid – reduserer svakt på sosialshjelpsutgifter (KS)

04.12.2012

Forholdet mellom antall mottakere av hhv. sosialhjelp og Arbeidsavklaringspenger har betydning for sosialhjelpsutgiftene.

Til toppen av siden

Topp