www.nkrf.no » Nyheter » Revisjon og tilsyn » 2012 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Revisjon og tilsyn

Tilsetting av to interne lærere (SOM)

19.12.2012

En kommune lyste ut to vikarstillinger. Sivilombudsmannen uttalte at saksbehandlingen ga grunnlag for kritikk.

ISA 610 og ISA 315 er revidert (DnR)

18.12.2012

Endringen i ISA-ene trer i kraft for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2013 eller senere.

Pålegg om retting av ulovlig forhold (SOM)

18.12.2012

Sivilombudsmannen ba Fylkesmannen i Vestfold om å behandle spørsmålet om sin vedtakskompetanse på nytt, herunder spørsmål om klagerett.

Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norden

17.12.2012

BDO har på oppdrag for KRD kartlagt likheter og forskjeller i kommunal og fylkeskommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Les mer »

Skriftlig irettesettelse - gjengjeldelse for varsling av kritikkverdige forhold (SOM)

11.12.2012

Sivilombudsmannen ba kommunen om å vurdere saken på nytt, herunder rett til økonomisk kompensasjon.

Stortingets kommunalkomite positive til styrket egenkontroll

06.12.2012

Flertallet i komiteen støtter regjeringens forslag til endringer i kommuneloven og mener forslagene vil bidra til mer åpenhet og styrket egenkontroll.

Les mer »

Innst. 128 L (2012–2013) fra Kommunalkomiteen (Stortinget)

05.12.2012

Om endringer i kommuneloven m.m. (egenkontroll mv.).

Til toppen av siden

Topp