www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » August

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Regionalnytt nr. 7/2012 (KRD)

31.08.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Lovlig valgt kulturhuskomite i Fauske (FiN)

30.08.2012

Fauske har valgt leder av kontrollutvalget som medlem av kulturhuskomiteen. Fylkesmannen har kommet til at vedtaket er lovlig.

Kommunale foretak godt fornøyd med revisjonen og kontrollutvalget

29.08.2012

82 prosent av de daglige lederne mener at kontrollutvalget/revisjonen utfører en effektiv kontroll med foretaket i nokså stor eller stor grad.

Les mer »

Arbeidstilsynets skoletilsyn (Arbeidstilsynet)

28.08.2012

Svært mange av skoleeierne har fått reaksjoner etter tilsyn med skolenes inneklima.

Mer regel-respekt etter innføring av straffegebyr i Sverige (Doffin)

28.08.2012

Å straffe offentlige oppdragsgivere «på pungen» er et vel fungerende verktøy i tillegg til det øvrige tilsynsarbeidet.

Kan pålegge utbedring av bevaringsverdige bygg (KRD)

28.08.2012

Fra nyttår kan kommunene pålegge eierne å utbedre sine bygg.

Skoleklima i norske kommuner (Nrk)

28.08.2012

Sjekk status for din kommune og skole.

De fleste barn trives i barnehagen (KD)

24.08.2012

Rapport fra en undersøkelse om barns trivsel og medvirkning i barnehagen.

Ny samarbeidsavtale med KS om NAV (AD)

23.08.2012

Enige om at det er behov for å styrke kunnskapen om partnerskapet generelt og hvordan dette praktiseres lokalt.

Følger opp utvikling av kvalitetsindikatorer i kommunene (KS)

22.08.2012

Regjeringen og KS vil følge opp forslag til bedre måling og utvikling av kvalitetsindikatorer i kommunene.

Inn i sin tid - kommunescenarier 2037 (KS)

22.08.2012

Hvordan vil kommunesektoren se ut i framtida?

Rådmannens internkontroll - alt på plass? (KS)

22.08.2012

Nyttestoff fra den 3. samlingen i kommunenettverkene for styrking av internkontrollen.

Omsatte for 3,9 mrd (SSB)

21.08.2012

Omsetningen for VAR-virksomhetene var 3,9 mrd kr i 2. termin 2012. En vekst på 1,5 % sammenliknet med 2. termin i 2011.

Kommunalnytt nr. 7/2012 (KRD)

21.08.2012

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

9,5 % økning i skatteinnbetalingene (SSB)

20.08.2012

Hittil i år har det blitt betalt inn 522 mrd kr i skatt i Norge.

Oslo-etat høster lovord for lederforankring (Doffin)

17.08.2012

Sykehjemsetaten er ikke i mål, men engasjementet fram til nå høster lovord fra Kommunerevisjonen.

Høy befolkningsvekst – som de siste årene (SSB)

16.08.2012

Folketallet økte med 14.600 personer, til 5.017.500 per 1. juli 2012.

Hvordan er byråkratiet i din kommune? (NyAnalyse)

13.08.2012

ByråkratiBarometeret 2012 måler utviklingen i kommunenes byråkrati.

Revisjon av unntak fra forbudet mot offentlig støtte (FAD)

10.08.2012

Europakommisjonen har igangsatt en revisjon av regelverket om offentlig støtte. Blant annet revideres to viktige unntak fra det generelle forbudet; unntaket for bagatellmessig støtte og det alminnelige gruppeunntaket. FAD ønsker innspill fra interesserte parter som kan videresendes til Kommisjonen.

Offentlig utvalg om gravferd (FAD)

10.08.2012

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal se på enkelte rettslige og økonomiske spørsmål på gravferdsområdet.

Fem faktorer for å avdekke korrupsjon (Doffin)

10.08.2012

Statskontoret i Sverige lanserer fem viktige faktorer for å avdekke korrupsjonsliknende tilfeller i kommuner og landsting.

Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut i privat praksis (SOM)

07.08.2012

Sivilombudsmannen konkluderte med at tildelingsprosessen i kommunen ikke hadde vært tillitvekkende.

Til toppen av siden

Topp