www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » Oktober

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2012

31.10.2012

Alt om fagkonferansen, som samlet over 200 deltakere på Gardermoen.

Gir innsyn i forlik (offentlighet.no)

26.10.2012

Ski inngikk forlik med en entreprenør i forbindelse med en krangel om en anbudskonkurranse. Fylkesmannen gir innsyn i forliket.

Skoleskyss og skolefritidsordning (SOM)

26.10.2012

Saken gjaldt en elevs rett til skyss til og fra skolen de dagene SFO ikke skulle benyttes. Fylkesmannen opphevet vedtaket.

Foreldrene dekker 18 % av utgiftene (SSB)

26.10.2012

Foreldrebetalingen dekket 18 % av private barnehagers bruttoutgifter i 2011.

Mulig med enklere anskaffelsesregler uten å slakke på effektiviteten (KS)

26.10.2012

Regionkomiteen i EU kritisk til forslaget om nye regler for offentlige anskaffelser.

Dokument 1 (2012-2013) (Riksrevisjonen)

25.10.2012

Rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011. Etterlyser bedre oppfølging.

Høring - forslag til endringer i revisorloven mv. (FIN)

24.10.2012

Det foreslås blant annet endring i revisorlovens virkeområde og i innholdskravet i Revisorregisteret.

Kraftig fall i tallet på nye KOFA-saker (Doffin)

23.10.2012

Etter gebyrøkningen for behandling av vanlige klagesaker i KOFA har antallet saker som kommer inn til klagenemnda falt kraftig.

KOSTRA-app for iPhone/iPad/iPod (Telemarksforsking)

23.10.2012

iKostra gir hver enkel kommune et raskt og oversiktlig bilde av utvikling og status for de mest sentrale nøkkeltallene i KOSTRA.

Saman om ein betre kommune (KRD)

23.10.2012

Nyhetsbrev nr. 5/2012.

Forslag til endringer i NRS 6 (NRS)

23.10.2012

Foreslår endringer som en følge av at IAS 19 er endret med pliktig anvendelse fra 1.1.2013 for foretak som avlegger regnskap etter IFRS.

Økning i skatteinnbetalingene (SSB)

19.10.2012

Det har blitt betalt inn 659,8 mrd kr i skatt i Norge så langt i år.

Hva om kommunen ikke fantes? (KS)

19.10.2012

Reformer bidrar til spenninger mellom statens mål om likebehandling og kommunens ønske om selvstyre og lokal tilpasning.

Likeverdig partnerskap ønskes (KS)

19.10.2012

Undersøkelse utført av NIBR og Telemarksforsking viser at likeverdighet mellom stat og kommunesektor ikke er oppnådd.

Kjennskap ikke det samme som dokumentasjon (Doffin)

19.10.2012

Dersom det kreves at en tilbyders svar på kvalifikasjonskravene skal dokumenteres, må dokumentasjon foreligge.

Bare ett språk kan være offisielt kontraktspråk (Doffin)

18.10.2012

Bare ett språk kan være det offisielle språket for gjennomføring av en kontrakt.

Nye bokføringsstandarder (NRS)

18.10.2012

3 nye bokføringsstandarder: NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale, NBS 2 Kontrollsporet og NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år.

Smarte kommuner: Nye løsninger i din kommune? (KRD)

18.10.2012

Regjeringen ønsker innspill på hvordan kommunene kan få fram nye, gode løsninger.

Bypakker – kommunenes tiltak verdt 3 mrd. (KS)

17.10.2012

Blir staten og kommunene enige om nye bypakker for kollektivutbygging, vil kommunesektoren kunne bidra med tiltak verdt over 3 mrd. kr årlig, ifølge en ny rapport.

Ny Terra-dokumentar på tv i kveld (ranablad.no)

17.10.2012

Dokumentaren «Tidenes investering» sendes på TV2 kl. 22.40 i kveld (og på TV2 Nyhetskanalen kl. 13.30 lørdag 20. oktober).

EØS-meldingen: Forenkling av anskaffelsesreglene (KS)

16.10.2012

Større oppmerksomhet på handlingsrom som fins ved gjennomføring og praktisering av regelverk i Norge, herunder reglene om offentlige anskaffelser.

De europeiske personvernmyndighetene utfordrer Google (Datatilsynet)

16.10.2012

Frankrikes datatilsyn har på vegne av 27 europeiske datatilsyn konkludert: Google følger ikke kjerneprinsippene for personvern.

Enighet om ny rammeavtale (KS)

15.10.2012

KS og Legeforeningen har undertegnet en ny rammeavtale for fastlegeordningen.

Skatteoppgjøret 2011 - totalt (Skatteetaten)

15.10.2012

Totaltall for hver kommune.

Bevissthet viktigere enn noen sinne (NSR)

15.10.2012

Gapet mellom IKT-trusselen og sikkerhetstilstanden i norske virksomheter bare øker.

Styrker tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i offentlig sektor (AD)

15.10.2012

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at arbeidstakere som jobber for det offentlige har lønns- og arbeidsvilkår i tråd med tariffavtaler eller allmenngjøringsvedtak.

Anskaffelsesregelverket skal forenkles (FAD)

11.10.2012

Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå det særnorske regelverket om offentlige anskaffelser.

NKRFs høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om KOFA

11.10.2012

NKRF har avgitt høringsuttalelse til FAD om forslag til endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA).

Les mer »

KS klager på NRK (KS)

10.10.2012

KS har klaget på NRKs dekning av undersøkelsen om forholdene i hjemmetjenestene.

NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 10

09.10.2012

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om KRS nr. 10 (HU) Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger.

Les mer »

Statsbudsjettet 2013

09.10.2012

Endringer i skatte- og avgiftsregler med betydning for kommuner og fylkeskommuner.

Les mer »

1 790 kr per innbygger til kultur (SSB)

08.10.2012

Kommunene brukte i gjennomsnitt 1.790 kr per innbygger til kulturformål i 2011.

Regionalnytt nr 9/2012 (KRD)

08.10.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Kommunalnytt nr. 9/2012 - budsjettspesial (KRD)

08.10.2012

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån (KRD)

08.10.2012

Et mål med utredningen har vært å få økt kunskap om kommunenes bruk av startlånet og måloppnåelsen for ordningen.

Statsbudsjettet 2013 (KS)

08.10.2012

Samleside om Statsbudsjettet 2013 på ks.no.

Statsbudsjettet 2013 (KRD)

08.10.2012

Samleside om Statsbudsjettet 2013 på KRDs område.

Statsbudsjettet 2013 (FIN)

08.10.2012

Du finner alt om Statsbudsjettet 2013 her.

Vil endre loven for å digitalisere offentlig sektor (FAD)

08.10.2012

Regjeringen foreslår å endre forvaltningsloven for å fremme digital kommunikasjon.

Grense for dokumentinnsyn i konsulentkonkurranse (Doffin)

05.10.2012

En dom i Sverige setter en grense for det som kan leveres ut av opplysninger i en tilbudskonkurrane etter at kontrakt er inngått.

Kommunene og norsk økonomi nr. 2/2012 (KS)

04.10.2012

De siste årene har kommunesektorens gjeld økt kraftig - og langt kraftigere enn inntektsveksten.

Ny vurdering av innsyn i revisjonsrapport (Norsk Redaktørforening)

04.10.2012

Fylkesmannen i Telemark har opphevet et vedtak hvor Skien nektet NRK innsyn i en rapport fra Telemark Kommunerevisjon IKS.

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe (KRD)

04.10.2012

KOSTRA-regnskapsgruppe hadde møte 10. september 2012.

NAV Kontroll må informere bedre (Datatilsynet)

03.10.2012

Datatilsynet pålegger etaten å informere om sine kontroller og å sikre konfidensiell behandling av personopplysninger.

Utredning om samfunnsøkonomiske analyser (FIN)

03.10.2012

Et utvalg har gjennomgått rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser i Norge.

Offentlighet i byrådet i Bergen (SOM)

03.10.2012

Sivilombudsmannen har vurdert spørsmålet om offentlighet for dokumenter oversendt byrådet og sakslister til byrådsmøtene.

Code of conduct for offentlig eide selskaper (SKL)

03.10.2012

Institutet Mot Mutor (IMM) i Sverige har fastsatt en "Uppförandekod" for å veilede selskaper om hvordan fordeler kan brukes til å fremme virksomheten.

Stopp. Tenk. Klikk. (FAD)

03.10.2012

- Det er enkelt å kutte kostnader ved å se bort fra informasjonssikkerhet, men da skyter vi oss selv i foten.

Flertall i Sverige med mistro til offentlige innkjøp (Doffin)

02.10.2012

Bare litt over halvparten tror at offentlige innkjøp fungerer bra, ifølge resultatene fra en fersk undersøkelse.

Offentlighet i byrådet i Oslo (SOM)

02.10.2012

Sivilombudsmannen har vurdert spørsmålet om offentlighet for dokumenter oversendt byrådet og sakslister til byrådsmøtene.

Kunnskapsløftet har ikke fått flere til å fullføre (KS)

02.10.2012

NIFU har undersøkt om den nye tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet har påvirket elevens utdanningsvalg og fått flere til å fullføre.

Norsk kulturindeks 2012: Røros er årets vinner (Telemarksforsking)

02.10.2012

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner basert på tall fra en rekke ulike registre.

Skatteinfo nr. 7/2012 (Skatteetaten)

01.10.2012

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Ny besøksrekord

01.10.2012

I løpet av september ble det registrert over 2.800 unike brukere av NKRFs nettsider.

Les mer »

Avklaring av tilskuddsberegning (KS)

01.10.2012

Utdanningsdirektoratets brev avklarer viktige forhold knyttet til beregning av tilskudd innen barnehagesektoren.

Til toppen av siden

Topp