www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » September

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgssektoren (KS)

28.09.2012

Rapport påpeker at 57 % av rapporterings- og dokumentasjonsarbeidet er pålagt av statlige myndigheter.

Regionalnytt nr. 8/2012 (KRD)

28.09.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Nytt verktøy for kommunene i samhandlingsreformen (KS)

27.09.2012

Gir innspill til diskusjonen om hvilke tiltak og utviklingstiltak en kommune bør iverksette for å møte utfordringene i reformen.

Ny leder i Oslo og Akershusforeningen

27.09.2012

Brita Arvidsen er valgt til ny leder i OAKRF.

Les mer »

Kommunene ber om styring (IKT-Norge)

27.09.2012

IKT-Norges kommunekartlegging 2012 viser oppsiktsvekkende at kommunene ønsker statlig styring.

Svensk veiledning om likestillingskrav i innkjøp (Doffin)

27.09.2012

Søsterorganisasjonen til KS i Sverige (SKL) har nylig lansert publikasjonen «Upphandling för jämställdhet».

Samlokaliserte boliger og store bofellesskap (KRD)

27.09.2012

FAFO-rapport om perspektiver og erfaringer i kommunene.

Kontroll hos kommuner i første kvartal 2012 (Datatilsynet)

25.09.2012

Datatilsynet har gjennomført kontroller med flere kommuner og deres behandling av personopplysninger. Endelige rapporter foreligger.

Kommuneloven 20 år i dag – KRD ønsker din mening (KRD)

25.09.2012

Fungerer kommuneloven fortsatt på en god måte?

655 personer anmeldt for trygdebedrageri (NAV)

25.09.2012

NAV har anmeldt 655 personer for å ha svindlet til seg 117 mill. kr hittil i 2012.

Bruk av nettskytjenester (Datatilsynet)

24.09.2012

Datatilsynet åpner for at Narvik kan fortsette å bruke Google Apps. Moss har fått veiledning i bruken av Microsoft Office 365.

To nye notater (GKRS)

24.09.2012

Det ene gjelder regnskapsføring av utdeling fra aksjeselskaper, mens det andre omhandler regnskapsføring av justering av mva.

Krever klare regler om tellingsmetode for små og store barn i barnehagene (KS)

20.09.2012

I et felles brev til Kunnskapsdept. krever KS og PBL en avklaring av hvordan barn over og under tre år skal telles i løpet av året.

Stor forskjell i pensjonsutgifter mellom kommunale og private barnehager (KS)

20.09.2012

Kommunene kan komme til å få en tilskuddplikt i strid med reglene om økonomisk likeverdig behandling.

Kunngjøringsfritak for mer kommunalt selvstyre i Danmark (Doffin)

20.09.2012

Skal slippe kunngjøringsplikt under EU/EØS-terskelverdiene dersom de overlater oppgaver til andre kommuner eller regioner.

Fagkomitemøte 28. og 29. august (GKRS)

20.09.2012

Bl.a. sluttbehandlet komiteen forslag til notat om regnskapsføring av justert merverdiavgift.

Økning i oljeskattene (SSB)

20.09.2012

Ved utgangen av august 2012 var det betalt inn 567,8 mrd kr i skatt i Noreg.

Millionsatsing på skatteforskning (Skatteetaten)

19.09.2012

Over 100 mill kr investeres i å få frem oppdatert kunnskap om skatt, skatteunndragelser og etterlevelse.

Kommunalnytt nr. 8/2012 (KRD)

18.09.2012

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvalting.

Høyesterett: Eiendomsskatt for flytebrygger (Lovdata)

17.09.2012

Høyesterett har avsagt dom om gyldigheten av vedtak om eiendomsskatt.

Fylkesmannens innvilgelse av dispensasjon uten søknad og uten kommunal behandling (SOM)

17.09.2012

Sivilombudsmannen kom til at fylkesmannen hadde lagt til grunn en feil forståelse av sin adgang til å gi dispensasjon.

Lovstridig saksbehandling i Bergen og Oslo (offentlighet.no)

14.09.2012

De to parlamentarisk styrte kommunene bryter offentlighetsloven, ifølge Sivilombudsmannen. Må offentliggjøre sakspapirer tidligere.

Kommune-erfaringer med innovasjonsanskaffelser (Doffin)

14.09.2012

Erfaringene fra svenske kommuner, regioner og landsting som har forsøkt seg på innovasjonsanskaffelser, er nå samlet mellom to permer.

Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager (KS)

13.09.2012

KS og PBL har utarbeidet felles rapport om hvordan tilskudd til private barnehager skal beregnes.

Ny leder i Nordlandforeningen

13.09.2012

Else-Annie Hansen er valgt til ny leder i NKRL.

Les mer »

Støttekontakt - arbeidstaker eller oppdragstaker? (SOM)

13.09.2012

Etter en konkret vurdering kom ombudsmannen til at støttekontakten i denne saken måtte regnes som arbeidstaker.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger (NRS)

12.09.2012

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. august 2012.

Dropper konkurranseutsetting – blir for dyrt (Doffin)

12.09.2012

Kommuner og andre lokale myndigheter i Europa overtar mer og mer driften av viktige samfunnstjenester selv.

Kommunene kan søke om midler til flere fastleger (HOD)

11.09.2012

Tilskuddsordningen som vil gjøre det lettere for kommunene å rekruttere fastleger, er klar.

Saman om ein betre kommune (KRD)

11.09.2012

Nyhetsbrev nr. 4/2012.

Krever spesialdomstol for anskaffelsesklager i Sverige (Doffin)

11.09.2012

Svenske kommuner er gått lei av landets klagesystem for offentlige anskaffelser.

Kommunene gir blaffen i barnearbeid (FIVH)

11.09.2012

Norske kommuner tar ikke hensyn til etikk når de kjøper varer og tjenester.

Moderat oppgang i barnehagetakstene (SSB)

10.09.2012

Foreldrebetalingene i kommunale og private barnehager viste en samla økning på 0,3 % fra januar til august 2012.

Ikraftsetting av endringer i bokføringsloven mv. og fastsetting av endringer i bokføringsforskriften (FIN)

10.09.2012

Resterende endringer i loven er satt i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31.12.12. Det er også fastsatt endringer i bokføringsforskriften.

Mutor och jäv (SKL)

10.09.2012

SKL, søsterorganisasjonen til KS i Sverige, har oppdatert publikasjonen ”Om mutor och jäv. En vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner.”.

Modernisering av offentlig sektor gir hodebry (Doffin)

10.09.2012

Modernisering av offentlig sektor skaper utfordringer i forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser.

Den økonomiske sosialhjelpen fungerer etter hensikten (KS)

07.09.2012

SSBs analyse "Sosialhjelp og levekår i Norge" viser at ordningen i hovedsak fungerer etter lovgivernes hensikt.

Nye samhandlingsmillioner til kommunene (HOD)

05.09.2012

123,7 mill. kr er fordelt til etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i til sammen 112 kommuner.

Ulstein: Norges første skatteparadisfrie kommune (velferdsstaten.no)

04.09.2012

Det betyr at Ulstein ikke skal handle med selskap som har base i land som betegnes som skatteparadis.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

03.09.2012

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 5/2012.

Til toppen av siden

Topp