www.nkrf.no » Nyheter » Generelt » 2013 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Generelt

Presentasjoner fra korrupsjonsforebyggende nettverk (KS)

27.12.2013

Hva er korrupsjon? Hva sier straffeloven? Hvilke lærdommer kan hentes fra granskere?

Endringer i inndelingslova fra januar 2014 (KRD)

20.12.2013

Fra nyttår kan Kongen flytte inntil én kommune til et annet fylke, uansett innbyggertall.

KS tilbyr mastergradsstipend (KS)

20.12.2013

KS vil tildele mastergradsstipend til studenter som velger å skrive masteroppgaver som belyser kommunale/fylkeskommunale emner og problemstillinger.

Innvandring, befolkning og suksess i norske kommuner (Civita)

20.12.2013

Hva har innvandringen betydd for norske kommuner? Har de lyktes i å integrere innvandrere og med å utnytte befolkningsveksten til å skape nye arbeidsplasser og ny optimisme?

Kommunal variasjon i statlige veiledere og retningslinjer (NIBR)

20.12.2013

Store forskjeller både i hvordan veilederne er utformet og i hvordan de tilrettelegger for kommunal variasjon og kommuniserer sin status.

Regionalnytt nr. 9/2013 (KRD)

19.12.2013

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Hvor viktig er pårørende for eldre pasienter? (Forskningsrådet)

18.12.2013

En ny studie ser om samhandlingsreformen gir dem et bedre helsetilbud.

Ikke gebyr til Frøya for anskaffelse av tjenestepensjon (KOFA)

16.12.2013

KOFA har tidligere varslet Frøya kommune om et overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse av pensjonsforsikring.

Ny barnehageportal (KD)

16.12.2013

Nå kan du på en enkel måte finne og sammenstille informasjon om barnehagene i Norge.

Reglene om økonomisk likebehandling for barnehager virker ikke etter hensikten (KS)

11.12.2013

Dette sier rapporten fra et FOU-prosjekt som Agenda Kaupang har utført for KS.

Beboere på sykehjem forsømmes (Dagens Medisin)

11.12.2013

Seks av ti ansatte på sykehjem innrømmer å ha forsømt beboeres munnpleie. To av ti sier de droppet nødvendig bleieskift.

Veier til godt lokaldemokrati går gjennom åpenhet (KS)

10.12.2013

Åpenhet og innsyn er viktig for både innbyggernes og de folkevalgtes tilfredshet med den lokaldemokratiske styringen.

Ny budsjettundersøkelse (KS)

09.12.2013

Undersøkelsen viser at årets budsjettarbeid i kommuner og fylkeskommuner er mer krevende enn i fjor.

Foreslår aktivt samarbeid om tilsyn og veiledning (KS)

09.12.2013

Hovedstyret i KS foreslår et aktivt samarbeid med Regjeringen om en utvikling av det statlige tilsynet og den statlige veiledningen som i større grad tar hensyn til det lokale selvstyret.

Er det lov å arkivere i skyen? (KS)

08.12.2013

En oppsummering om hva kommunesektoren bør tenke på i anskaffelse og bruk av internettbaserte tjenester, såkalte skytjenester.

Etikkprisen til Sula kommune (KS)

04.12.2013

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og KS-leder Gunn Marit Helgesen delte i dag ut årets etikkpris til Sula kommune. Vi gratulerer!

Nye riksrevisorer (Riksrevisjonen)

03.12.2013

Stortinget har valgt nye riksrevisorer for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

PISA 2012: Svakere resultater i matematikk og naturfag (KD)

03.12.2013

Norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile.

Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? (NIBR)

03.12.2013

NIBR-rapport 2013:20 beskriver og vurderer det statlige tilsynets virkninger på kommunene og det lokale selvstyret.

Corruption Perceptions Index 2013 (TI)

03.12.2013

Norge skårer fortsatt dårligere enn våre naboland.

Introduksjonsordningen i kommunene (SSB)

02.12.2013

SSB har forsøkt å måle resultater av norske kommuners introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger på en ny måte.

Internkontroll: Selvgjort er velgjort (KS)

02.12.2013

Mange kommuner jobber systematisk med å bedre sin interne kontroll.

Til toppen av siden

Topp