www.nkrf.no » Nyheter » Revisjon og tilsyn » 2013 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Revisjon og tilsyn

ISRE 2400 Forenklet revisorkontroll (DnR)

20.12.2013

Norsk versjon av IAASBs ISRE 2400 (Revised), Engagements to Review Historical Financial Statements er vedtatt.

Høring ISAE 3410 (DnR)

19.12.2013

Oversettelse av ISAE 3410 "Attestasjonsuttalelser om klimagassrapporter" er sendt på høring med frist 1. april 2014.

SIRK nr. 2/2013 (NIRF)

19.12.2013

Fagtidsskriftet til Internrevisorforeningen er ute i ny utgave.

Enighet i EU om ny revisorlovgivning (DnR)

18.12.2013

Reglene inkluderer pliktig firmarotasjon for foretak av allmenn interesse og krav om bruk av ISA i alle EØS-landene.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (1906) er oppdatert ...

17.12.2013

... med rapporter fra bl.a. Asker, Hedmark, Midt-Norge, Rogaland og Vest-Finnmark.

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen (DnR)

16.12.2013

Oppdatert versjon av SA 3802 er nå vedtatt.

Foreslår aktivt samarbeid om tilsyn og veiledning (KS)

09.12.2013

Hovedstyret i KS foreslår et aktivt samarbeid med Regjeringen om en utvikling av det statlige tilsynet og den statlige veiledningen som i større grad tar hensyn til det lokale selvstyret.

Nye riksrevisorer (Riksrevisjonen)

03.12.2013

Stortinget har valgt nye riksrevisorer for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? (NIBR)

03.12.2013

NIBR-rapport 2013:20 beskriver og vurderer det statlige tilsynets virkninger på kommunene og det lokale selvstyret.

Til toppen av siden

Topp