www.nkrf.no » Nyheter » Lover og regler » 2013 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lover og regler

Elevbedrifter ved videregående skoler (Skatteetaten)

27.12.2013

Ikke krav om personalliste ved elevbedrifter i skolene, hvor omsetningen i hovedsak skjer i skoletiden og hvor elevene ikke mottar lønn.

Kriteriene for utvidet egenregi i stadig utvikling (foa.no)

27.12.2013

Hovedkriteriene kontroll og omsetning er de samme, men unntaket, som er skapt av domstolene, er hele tiden under utvikling.

Regelendringer fra 1. januar 2014 (FIN)

27.12.2013

Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

ISRE 2400 Forenklet revisorkontroll (DnR)

20.12.2013

Norsk versjon av IAASBs ISRE 2400 (Revised), Engagements to Review Historical Financial Statements er vedtatt.

Høring: Revidert KRS nr. 6 Noter og årsberetning (GKRS)

20.12.2013

Høringsutkastet til revidert standard innebærer en tydeliggjøring, og dels en skjerping, av de generelle kravene som stilles til noter.

Forskuddsutskrivingen for 2014 (Skatteetaten)

20.12.2013

Redegjørelse for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2014.

Stortingets vedtak om merverdiavgift (Skatteetaten)

20.12.2013

Regjeringen foreslår ingen endringer i satsene for merverdiavgift.

Høring ISAE 3410 (DnR)

19.12.2013

Oversettelse av ISAE 3410 "Attestasjonsuttalelser om klimagassrapporter" er sendt på høring med frist 1. april 2014.

Nye regler for tilskudd til private barnehager (KD)

19.12.2013

Fra 1. januar 2015 skal tilskuddet til private barnehager beregnes på grunnlag av kommunale regnskap.

Endringer i budsjett- og regnskapsforskriftene

19.12.2013

Orientering om endring i forskrifter - kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet, sikring og derivater.

Les mer »

Enighet i EU om ny revisorlovgivning (DnR)

18.12.2013

Reglene inkluderer pliktig firmarotasjon for foretak av allmenn interesse og krav om bruk av ISA i alle EØS-landene.

Nummerering av kreditnotaer (NARF)

17.12.2013

Kreditnotaer må enten inngå i samme fortløpende nummerserie som salgsdokumenter, eller ha en egen fortløpende nummerserie.

Tilbakedatering av salgsdokumenter (NARF)

17.12.2013

Inntil 15 virkedager inn i januar 2014 er det anledning til å utstede salgsdokumenter for salg gjennomført i desember 2013 med fakturadato 31.12.13.

NRS 9 Fusjon endret (NRS)

16.12.2013

NRS 9 Fusjon er endret som en følge av endringene i aksjelovene 1. juli 2013.

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen (DnR)

16.12.2013

Oppdatert versjon av SA 3802 er nå vedtatt.

NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler endret (NRS)

16.12.2013

Regnskapsstiftelsen har endret punkt 7.5.2, som regulerer regnskapsføring av endringer i estimat på fjerningsforpliktelser.

Skatteinfo nr. 7 og 8/2013 (Skatteetaten)

10.12.2013

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Er det lov å arkivere i skyen? (KS)

08.12.2013

En oppsummering om hva kommunesektoren bør tenke på i anskaffelse og bruk av internettbaserte tjenester, såkalte skytjenester.

Internkontroll: Selvgjort er velgjort (KS)

02.12.2013

Mange kommuner jobber systematisk med å bedre sin interne kontroll.

Til toppen av siden

Topp