www.nkrf.no » Nyheter » Økonomi og regnskap » 2013 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Økonomi og regnskap

Elevbedrifter ved videregående skoler (Skatteetaten)

27.12.2013

Ikke krav om personalliste ved elevbedrifter i skolene, hvor omsetningen i hovedsak skjer i skoletiden og hvor elevene ikke mottar lønn.

Regelendringer fra 1. januar 2014 (FIN)

27.12.2013

Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

Høring: Revidert KRS nr. 6 Noter og årsberetning (GKRS)

20.12.2013

Høringsutkastet til revidert standard innebærer en tydeliggjøring, og dels en skjerping, av de generelle kravene som stilles til noter.

Forskuddsutskrivingen for 2014 (Skatteetaten)

20.12.2013

Redegjørelse for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2014.

Stortingets vedtak om merverdiavgift (Skatteetaten)

20.12.2013

Regjeringen foreslår ingen endringer i satsene for merverdiavgift.

Nye regler for tilskudd til private barnehager (KD)

19.12.2013

Fra 1. januar 2015 skal tilskuddet til private barnehager beregnes på grunnlag av kommunale regnskap.

Endringer i budsjett- og regnskapsforskriftene

19.12.2013

Orientering om endring i forskrifter - kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet, sikring og derivater.

Les mer »

Nummerering av kreditnotaer (NARF)

17.12.2013

Kreditnotaer må enten inngå i samme fortløpende nummerserie som salgsdokumenter, eller ha en egen fortløpende nummerserie.

Tilbakedatering av salgsdokumenter (NARF)

17.12.2013

Inntil 15 virkedager inn i januar 2014 er det anledning til å utstede salgsdokumenter for salg gjennomført i desember 2013 med fakturadato 31.12.13.

NRS 9 Fusjon endret (NRS)

16.12.2013

NRS 9 Fusjon er endret som en følge av endringene i aksjelovene 1. juli 2013.

Moderat økning i skatteinnbetalingene (SSB)

16.12.2013

Så langt i år har Norge mottatt 836,3 mrd. kr i skatt.

Ny barnehageportal (KD)

16.12.2013

Nå kan du på en enkel måte finne og sammenstille informasjon om barnehagene i Norge.

NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler endret (NRS)

16.12.2013

Regnskapsstiftelsen har endret punkt 7.5.2, som regulerer regnskapsføring av endringer i estimat på fjerningsforpliktelser.

Reglene om økonomisk likebehandling for barnehager virker ikke etter hensikten (KS)

11.12.2013

Dette sier rapporten fra et FOU-prosjekt som Agenda Kaupang har utført for KS.

Skatteinfo nr. 7 og 8/2013 (Skatteetaten)

10.12.2013

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Ny budsjettundersøkelse (KS)

09.12.2013

Undersøkelsen viser at årets budsjettarbeid i kommuner og fylkeskommuner er mer krevende enn i fjor.

E-faktura opp 200 prosent i kommune-Sverige (Doffin)

08.12.2013

På seks år har bruken av e-faktura i svenske kommuner og landsting/regioner økt med om lag 200 %, mens e-handel bare har økt med 57 % i samme periode.

Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene (KRD)

08.12.2013

Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen av forslaget har ført til endringer.

Introduksjonsordningen i kommunene (SSB)

02.12.2013

SSB har forsøkt å måle resultater av norske kommuners introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger på en ny måte.

Til toppen av siden

Topp