www.nkrf.no » Nyheter » Anskaffelser » 2013 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Anskaffelser

Varsel om to overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser av renovasjonstjenester (KOFA)

18.12.2013

Klagenemnda har sendt to forhåndsvarsler om overtredelsesgebyr til Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF).

Nyhetsbrev fra KOFA (KOFA)

18.12.2013

Nr. 4/2013.

Norsk kompetansebevis for innkjøp lansert (Doffin)

17.12.2013

Historiens første Innkjøpskort er overrakt innkjøpsansvarlig i Nittedal kommune.

Ikke gebyr til Frøya for anskaffelse av tjenestepensjon (KOFA)

16.12.2013

KOFA har tidligere varslet Frøya kommune om et overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse av pensjonsforsikring.

Oppdatert veileder til reglene om offentlige anskaffelser (FAD)

16.12.2013

En stor del av oppdateringen består i at det er innarbeidet ny praksis for EU-domstolen og KOFA.

Ny veiledning om evalueringsmodeller (KFST)

13.12.2013

Veiledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark om evalueringsmodeller ved offentlige anskaffelser.

Leverandøroppfølging et svakt punkt (Doffin)

08.12.2013

Oppfølging av leverandørene er noe av det offentlige innkjøpere er svakest på. En av forklaringene er mangel på kompetanse.

E-faktura opp 200 prosent i kommune-Sverige (Doffin)

08.12.2013

På seks år har bruken av e-faktura i svenske kommuner og landsting/regioner økt med om lag 200 %, mens e-handel bare har økt med 57 % i samme periode.

Etter å ha konstatert tre regelbrudd gav KOFA opp (foa.no)

02.12.2013

Det fremsto som svært uklart hva oppdragsgiveren hadde tenkt å vurdere og har vurdert ved valg av leverandør.

Til toppen av siden

Topp