www.nkrf.no » Nyheter » Kvalitet » 2013 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kvalitet

Presentasjoner fra korrupsjonsforebyggende nettverk (KS)

27.12.2013

Hva er korrupsjon? Hva sier straffeloven? Hvilke lærdommer kan hentes fra granskere?

Innvandring, befolkning og suksess i norske kommuner (Civita)

20.12.2013

Hva har innvandringen betydd for norske kommuner? Har de lyktes i å integrere innvandrere og med å utnytte befolkningsveksten til å skape nye arbeidsplasser og ny optimisme?

Kommunal variasjon i statlige veiledere og retningslinjer (NIBR)

20.12.2013

Store forskjeller både i hvordan veilederne er utformet og i hvordan de tilrettelegger for kommunal variasjon og kommuniserer sin status.

Hvor viktig er pårørende for eldre pasienter? (Forskningsrådet)

18.12.2013

En ny studie ser om samhandlingsreformen gir dem et bedre helsetilbud.

Ny barnehageportal (KD)

16.12.2013

Nå kan du på en enkel måte finne og sammenstille informasjon om barnehagene i Norge.

Beboere på sykehjem forsømmes (Dagens Medisin)

11.12.2013

Seks av ti ansatte på sykehjem innrømmer å ha forsømt beboeres munnpleie. To av ti sier de droppet nødvendig bleieskift.

Veier til godt lokaldemokrati går gjennom åpenhet (KS)

10.12.2013

Åpenhet og innsyn er viktig for både innbyggernes og de folkevalgtes tilfredshet med den lokaldemokratiske styringen.

Etikkprisen til Sula kommune (KS)

04.12.2013

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og KS-leder Gunn Marit Helgesen delte i dag ut årets etikkpris til Sula kommune. Vi gratulerer!

PISA 2012: Svakere resultater i matematikk og naturfag (KD)

03.12.2013

Norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile.

Corruption Perceptions Index 2013 (TI)

03.12.2013

Norge skårer fortsatt dårligere enn våre naboland.

Internkontroll: Selvgjort er velgjort (KS)

02.12.2013

Mange kommuner jobber systematisk med å bedre sin interne kontroll.

Til toppen av siden

Topp