www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » Juni » NKRFs hederstegn med diplom gikk til …

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs hederstegn med diplom gikk til …

13.06.2013

Finn-Egil Aure og Per-Martin Svendsen er tildelt NKRFs hederstegn i gull med diplom og Bodhild Laastad ditto i sølv. Gratulerer!

NKRFs nye "gullgutter" (f.v.): Finn-Egil Aure og Per-Martin Svendsen - hhv. nr. 6 og 7 i denne noble "klubben"

Under festmiddagen i ærverdige Erkebispegården etter NKRFs årsmøte 2013 i Trondheim ble Finn-Egil Aure, Telemark kommunerevisjon IKS, og Per-Martin Svendsen, Bærum kommunerevisjon, hedret med NKRFs hederstegn i gull med diplom. I tillegg ble Bodhild Laastad, NKRF, tildelt forbundets hederstegn i sølv med diplom.

Leder av hederstegnkomiteen, Per-Martin Svendsen, og naturlig nok styreleder Per Olav Nilsen, sto for utdelingen.

I begrunnelsene ble det trukket fram at alle tre har arbeidet innen kommunal revisjon gjennom en årrekke, og vært engasjert i forbundsarbeid både lokalt og sentralt over en lengere periode. Finn-Egil og Per-Martin har begge tidligere mottatt sølvmerket i hhv. 2000 og 1997.

Finn-Egil var lenge synonym med lokalforeningen i Telemark, som han var leder for i 17 år. Han var styremedlem i NKRF i perioden 2002-04 og er for tiden leder av disiplinærkomiteen. Som medlem og leder av den tidligere etterutdanningskomiteen i forbundet var han i flere år sentral i kursvirksomheten. Videre har han vært med på flere større utredningsarbeider o.l. i NKRFs regi, herunder bl.a. som leder av det så kalte Aure-utvalget vedrørende framtidig organisering av kommunal revisjon. Finn-Egil kjennes av forbundets medlemmer som en positiv, engasjert og deltakende person og har vist stor innsats for NKRF gjennom en lang årrekke. Han har på en positiv måte bidratt til å fremme kommunal revisjon.

Per-Martin satt i NKRFs styre i 12 år, som hhv. nestleder (1988-97) og leder (1997-00). Han er for tiden leder av hederstegnkomiteen og har også vært leder for lokalforeningen i Oslo og Akershus. Videre har han vært med på flere større utredningsarbeider o.l. i NKRFs regi, herunder bl.a. ved etableringen av servicekontoret og senere ved innlemmingen av dette i forbundet. Per-Martin kjennes av forbundets medlemmer som et muntrasjonsråd og en positiv, engasjert og deltakende person og har vist stor innsats for NKRF gjennom en årrekke. Han har på en positiv måte bidratt til å fremme kommunal revisjon.

Bodhild Laastad er den 70. i rekken av innehavere av NKRFs hederstegn i sølv

Bodhild har vært engasjert i forbundsarbeid og opptatt av kommunal revisjon i sitt virke som revisor og rådgiver. Hun har gjennom en lang periode vært engasjert i forvaltningsrevisjonskomiteen både som leder og medlem og for tiden som administrasjonens ressurs overfor komiteen. Hun har vært opptatt av og er en pådriver innen utviklingen av forvaltningsrevisjon, herunder bl.a. som medforfatter av flere faglig veiledere. Videre har hun bidratt som kurs- og foredragsholder og artikkelforfatter innen dette fagområdet samt når det gjelder selvkostområdet. Bodhild kjennes av forbundets medlemmer som en person med meget godt humør, hyggelig å møte, sier sjelden nei til å påta seg oppgaver og verv, og hun har på en positiv måte bidratt til å fremme kommunal revisjon.Til toppen av siden

Topp