www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » Oktober

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forvaltningsrevisjonsregisteret (1858) er oppdatert ...

30.10.2013

... med 19 rapporter fra Rogaland Revisjon IKS.

Fortsatt nedsatt arbeidsgiveravgift i distriktene (KRD)

28.10.2013

Nye retningslinjer fra ESA åpner for at Norge også etter 2014 kan gi differensiert arbeidsgiveravgift og investeringsstøtte.

Omsatte for 3,9 milliarder (SSB)

24.10.2013

Omsetningen for VAR-virksomhet var på 3,9 mrd. kr i 3. termin 2013.

Rapport med analyser av barnehagenes kostnader i 2012 (Telemarksforsking)

24.10.2013

Fortsatt kostnadsforskjeller mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Høring: Forslag til endringer av NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler (NRS)

23.10.2013

Det foreslås en tilpasning til den internasjonale løsningen for regnskapsføring av endringer i estimat på fjerningsforpliktelser. Høringsfristen er 12. november.

Høring: Forslag til endringer i NRS 9 Fusjon (NRS)

23.10.2013

Forslaget har bakgrunn i endringene i aksjelovene som trådte i kraft 1.7.2013. Høringsfristen er 12. november.

Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 (KRD)

21.10.2013

Retningslinjene i den nye veilederen H-2299 erstatter Rundskriv H-2123 fra 2001.

Regjeringsplattformens konsekvenser (KS)

18.10.2013

KS har analysert den nye regjeringsplattformens konsekvenser for sine medlemmer.

Kommune-Norge er klart for reform (Ukeavisen Ledelse)

18.10.2013

Mer enn halvparten - 52 prosent av norske ordførere og rådmenn - er positivt innstilte til en kommunereform nå, viser fersk undersøkelse.

Innkjøpsreglene gjelder ikke alle kontrakter (Doffin)

17.10.2013

Noen tjenester som private yter for det offentlige, er ikke kontrakt i anskaffelsesregelverkets forstand.

Moderat økning i skatteinnbetalingene (SSB)

17.10.2013

Hittil i år er det betalt inn 687 mrd. kr i skatt i Norge.

KS' prognosemodell for skatt og rammetilskudd (KS)

16.10.2013

Ny oppdatert modell er ut fra forslag til statsbudsjett for 2014 og Grønt Hefte 2014.

Endringer i KRS nr. 3 (F) «Lån – Opptak, avdrag og refinansiering» (GKRS)

15.10.2013

Standarden er endret som følge av at avdragsbestemmelsene for likviditetslån i kommuneloven ble opphevet fra 1. juli.

Fagkomitemøte 10. og 11. september (GKRS)

14.10.2013

Gjennomgang av høringsuttalelser til KRS nr. 11, behandling av regnskapsføring av momskompensasjon fra 2014 og utkast til revidert KRS nr. 7.

Regionalnytt nr 7/2013 - Budsjettnummer (KRD)

14.10.2013

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Kommunalnytt nr. 9/2013 (KRD)

14.10.2013

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvalting.

Statsbudsjettet 2014 (FIN)

14.10.2013

Alt om statsbudsjettet for 2014.

Pleie- og omsorgstjenesten 2012 (SSB)

11.10.2013

Rapporten presenterer foreløpige resultater fra Individbasert Pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) 2012.

Kommunetesten 2013 (Forbrukerrådet)

09.10.2013

Forbrukerrådets kommunetest viser hvordan den enkelte kommune skårer på ulike sektorer.

Ble avvist, men fikk forlenget tid som leverandør (Doffin)

08.10.2013

Taktisk prising representerte et avvik og gjorde det vanskelig å sammenlikne tilbudene. Avvisningsgrunn konkluderte Drammen tingrett.

Høring - Unntak fra anskaffelsesregelverket for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere (FAD)

07.10.2013

Høringsforslaget løser en rekke utfordringer i forhold til taushetspliktreglene i helsepersonelloven.

Gjorde 383 alvorlige feil – ble likevel ikke avvist (Doffin)

07.10.2013

I en sak i Sverige ble det i løpet av knappe tre år innrapportert 383 til dels alvorlige feil i leverandørens yrkesutøvelse, men avtalen ble ikke hevet.

Ti-årig kontraktsperiode ikke i strid med regelverket (foa.no)

07.10.2013

En kontraktsperiode for kjøp av bedriftshelsetjeneste på ti år var ikke i strid med regelverket, fastslo KOFA.

Krav på forsinkelsesrenter ved etterberegning av eiendomsskatt (SOM)

04.10.2013

Sivilombudsmannen har kommet til at kommunen ikke hadde rettslig adgang til å kreve forsinkelsesrenter av det justerte skattebeløpet.

Vil at EU legger til grunn «norsk» e-fakturaformat (Doffin)

04.10.2013

Den svenske regjeringen tar til orde for at den framtidige europeiske e-fakturaplattformen bør være den som de norske myndighetene bygger på.

Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer (Skatteetaten)

04.10.2013

Melding om de nye reglene i bokføringslovgivningen og retningslinjer for skattekontorenes ileggelse av overtredelsesgebyr etter ligningsloven.

Evalueringskonferansen 2013 (DFØ)

03.10.2013

Konferansens tema var “Evaluering som innovasjon”.

Til toppen av siden

Topp