www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forenkling for regnskapspliktige (FIN)

30.12.2014

Regelendringer i bokføringsforskriften, som innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem år.

Forskuddsutskrivingen for 2015 (Skatteetaten)

22.12.2014

Meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2015.

Skatteinfo nr. 8/2014 (Skatteetaten)

22.12.2014

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Skattetrekket i 2015 - Kost og losji i 2015 (Skatteetaten)

22.12.2014

Reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bil- og kostgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold i 2015.

Bekymret for kommunenes bygganskaffelser (Difi)

19.12.2014

En undersøkelse viser at mange kommuner ikke har verktøy og metoder til å håndtere bygganskaffelser på en profesjonell måte.

Lovendringer om taushetsplikt og utsatt offentlighet

19.12.2014

Fra nyttår vil lovendringer begrense omfanget av revisors taushetsplikt og gi mulighet for utsatt innsyn i foreløpige revisorrapporter.

SIRK nr. 2/2014 (NIRF)

19.12.2014

Julenummeret 2014 av SIRK er ute: Hva bør styret kunne om nettsikkerhet?

Haugesund kommune er vinneren av Etikkprisen 2014 (KS)

18.12.2014

Kommunen tildeles prisen for sitt systematiske og langsiktige etikkarbeid. Gratulerer!

Like høy folkevekst i 2014 som i 2013 (SSB)

18.12.2014

Det vil bo om lag 5.167.000 personer i Norge 1. januar 2015.

Fortsatt nedgang i skatteinnbetalingene (SSB)

18.12.2014

Ved utgangen av november i år var det betalt inn 815,6 mdr. kr i skatt i Norge.

Nyhetsbrev (KOFA)

18.12.2014

Nr. 4/2014.

Nytt notekrav for fylkeskommunene

18.12.2014

Endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner - noteopplysning

Les mer »

KMD med ny vurdering

17.12.2014

Kommunaldepartementet har avklart regnskapsføringen i de tilfellene hvor kommuner som flytter til KLP, etter avtale får anledning til å fordele innbetaling av egenkapital over flere år.

Les mer »

Intensjonskunngjøring for å redde kommunalt aksjeselskap (foa.no)

15.12.2014

Kommunenes eget aksjeselskap hadde lenge levert skreddersydde IKT-løsninger til sine eiere. Kunne de gjøre ny avtale med selskapet uten vanlig anbudskonkurranse?

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier ble for like (foa.no)

15.12.2014

Det var ikke mulig å se hvilket nivå som skulle til for at leverandøren var kvalifisert, og hvilken merkvalitet som ville bli premiert ved tildelingsevalueringen.

Vaksinasjoner og smittevernråd knyttet til utenlandsreiser (Skatteetaten)

12.12.2014

Prinsipputtalelse om merverdiavgiftsloven § 3-2 og kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og § 4 annet ledd nr. 4.

Vil fjerne tidstyver i skolen (KD)

11.12.2014

Det må bli færre krav til dokumentasjon og rapportering i skolen slik at lærerne får mer tid til elevene.

Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene (KMD)

10.12.2014

Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen av forslaget har ført til endringer i rammetilskuddet.

Revidert veiledning levealdersjustering (NRS)

10.12.2014

Regnskapsstiftelsen har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger.

Interkommunale samarbeid på helseområdet (NIBR)

09.12.2014

Notatet viser at interkommunalt samarbeid innenfor helse er utbredt, men det er klare regionale variasjoner.

Offentlige tilskudd dekker 85 prosent av utgiftene (SSB)

09.12.2014

Kommunene og staten dekket hver henholdsvis 83 og 2 prosent av private barnehagers bruttoutgifter.

Regnskapsmappen er oppdatert

09.12.2014

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

Les mer »

Kommunene tvinges til tjenestekutt og økt eiendomsskatt (KS)

08.12.2014

KS' budsjettundersøkelse for 2015 viser at det i budsjettforslagene i mange kommuner og fylkeskommuner legges opp til kutt i tjenestene.

Regionalnytt nr. 7/2014

08.12.2014

Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikk.

Oppdatert GBS 1 Utstedelse av kreditnota (NRS)

05.12.2014

Uttalelsen om utstedelse av kreditnota er oppdatert som følge av endringer i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014.

Erfaringer med bruken av øyeblikkelig hjelp døgnplasser (Helsedirektoratet)

04.12.2014

Kommunenes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp har i hovedsak et belegg på mellom 30 og 50 prosent.

Takseringsreglene for 2014 (Skatteetaten)

04.12.2014

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2261) er oppdatert ...

03.12.2014

... med rapporter fra Indre Hordaland og Midt-Norge.

Forenklingsforslag møter skepsis (Difi)

03.12.2014

Riksrevisjonen skeptisk til å oppheve forhandlingsforbudet og fjerne protokollplikten i anskaffelsesregelverket.

The 2014 Corruption Perceptions Index (TI)

03.12.2014

Den årlige korrupsjonsindeksen til Transparency International ble publisert i dag. Norge på 5. plass av 175 land, men fortsatt dårligere enn Danmark (1), Finland (3) og Sverige (4).

Utredning om selskapsskatten (FIN)

02.12.2014

Scheel-utvalgets forslag til skattereform er overlevert finansministeren.

Forhandlingsforbudet ikke til hinder for møter med tilbyderne (foa.no)

01.12.2014

KOFA har slått fast at det i enkelte tilfeller kan det være forsvarlig å ha møter med tilbyderne underveis i en åpen anbudskonkurranse etter tilbudsfristen.

Ekspertutvalget for kommunereformen har levert sin sluttrapport (KMD)

01.12.2014

I sluttrapporten har utvalget sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver, samt har vurdert eksempler på oppgaver det kan være aktuelt å flytte.

Til toppen av siden

Topp