www.nkrf.no » Nyheter » Lover og regler » 2014 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lover og regler

Forenkling for regnskapspliktige (FIN)

30.12.2014

Regelendringer i bokføringsforskriften, som innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem år.

Forskuddsutskrivingen for 2015 (Skatteetaten)

22.12.2014

Meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2015.

Skatteinfo nr. 8/2014 (Skatteetaten)

22.12.2014

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Skattetrekket i 2015 - Kost og losji i 2015 (Skatteetaten)

22.12.2014

Reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bil- og kostgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold i 2015.

Lovendringer om taushetsplikt og utsatt offentlighet

19.12.2014

Fra nyttår vil lovendringer begrense omfanget av revisors taushetsplikt og gi mulighet for utsatt innsyn i foreløpige revisorrapporter.

Nytt notekrav for fylkeskommunene

18.12.2014

Endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner - noteopplysning

Les mer »

KMD med ny vurdering

17.12.2014

Kommunaldepartementet har avklart regnskapsføringen i de tilfellene hvor kommuner som flytter til KLP, etter avtale får anledning til å fordele innbetaling av egenkapital over flere år.

Les mer »

Vaksinasjoner og smittevernråd knyttet til utenlandsreiser (Skatteetaten)

12.12.2014

Prinsipputtalelse om merverdiavgiftsloven § 3-2 og kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og § 4 annet ledd nr. 4.

Revidert veiledning levealdersjustering (NRS)

10.12.2014

Regnskapsstiftelsen har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger.

Regnskapsmappen er oppdatert

09.12.2014

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

Les mer »

Oppdatert GBS 1 Utstedelse av kreditnota (NRS)

05.12.2014

Uttalelsen om utstedelse av kreditnota er oppdatert som følge av endringer i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014.

Takseringsreglene for 2014 (Skatteetaten)

04.12.2014

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014.

Utredning om selskapsskatten (FIN)

02.12.2014

Scheel-utvalgets forslag til skattereform er overlevert finansministeren.

Til toppen av siden

Topp