www.nkrf.no » Nyheter » Økonomi og regnskap » 2014 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Økonomi og regnskap

Forenkling for regnskapspliktige (FIN)

30.12.2014

Regelendringer i bokføringsforskriften, som innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem år.

Forskuddsutskrivingen for 2015 (Skatteetaten)

22.12.2014

Meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2015.

Skatteinfo nr. 8/2014 (Skatteetaten)

22.12.2014

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Skattetrekket i 2015 - Kost og losji i 2015 (Skatteetaten)

22.12.2014

Reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bil- og kostgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold i 2015.

Like høy folkevekst i 2014 som i 2013 (SSB)

18.12.2014

Det vil bo om lag 5.167.000 personer i Norge 1. januar 2015.

Fortsatt nedgang i skatteinnbetalingene (SSB)

18.12.2014

Ved utgangen av november i år var det betalt inn 815,6 mdr. kr i skatt i Norge.

Nytt notekrav for fylkeskommunene

18.12.2014

Endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner - noteopplysning

Les mer »

KMD med ny vurdering

17.12.2014

Kommunaldepartementet har avklart regnskapsføringen i de tilfellene hvor kommuner som flytter til KLP, etter avtale får anledning til å fordele innbetaling av egenkapital over flere år.

Les mer »

Vaksinasjoner og smittevernråd knyttet til utenlandsreiser (Skatteetaten)

12.12.2014

Prinsipputtalelse om merverdiavgiftsloven § 3-2 og kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a og § 4 annet ledd nr. 4.

Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene (KMD)

10.12.2014

Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen av forslaget har ført til endringer i rammetilskuddet.

Revidert veiledning levealdersjustering (NRS)

10.12.2014

Regnskapsstiftelsen har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger.

Offentlige tilskudd dekker 85 prosent av utgiftene (SSB)

09.12.2014

Kommunene og staten dekket hver henholdsvis 83 og 2 prosent av private barnehagers bruttoutgifter.

Regnskapsmappen er oppdatert

09.12.2014

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

Les mer »

Kommunene tvinges til tjenestekutt og økt eiendomsskatt (KS)

08.12.2014

KS' budsjettundersøkelse for 2015 viser at det i budsjettforslagene i mange kommuner og fylkeskommuner legges opp til kutt i tjenestene.

Oppdatert GBS 1 Utstedelse av kreditnota (NRS)

05.12.2014

Uttalelsen om utstedelse av kreditnota er oppdatert som følge av endringer i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014.

Takseringsreglene for 2014 (Skatteetaten)

04.12.2014

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014.

Utredning om selskapsskatten (FIN)

02.12.2014

Scheel-utvalgets forslag til skattereform er overlevert finansministeren.

Til toppen av siden

Topp