www.nkrf.no » Nyheter » Kommunal organisering » 2014 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunal organisering

KMD med ny vurdering

17.12.2014

Kommunaldepartementet har avklart regnskapsføringen i de tilfellene hvor kommuner som flytter til KLP, etter avtale får anledning til å fordele innbetaling av egenkapital over flere år.

Les mer »

Interkommunale samarbeid på helseområdet (NIBR)

09.12.2014

Notatet viser at interkommunalt samarbeid innenfor helse er utbredt, men det er klare regionale variasjoner.

Offentlige tilskudd dekker 85 prosent av utgiftene (SSB)

09.12.2014

Kommunene og staten dekket hver henholdsvis 83 og 2 prosent av private barnehagers bruttoutgifter.

Regionalnytt nr. 7/2014

08.12.2014

Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikk.

Erfaringer med bruken av øyeblikkelig hjelp døgnplasser (Helsedirektoratet)

04.12.2014

Kommunenes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp har i hovedsak et belegg på mellom 30 og 50 prosent.

Ekspertutvalget for kommunereformen har levert sin sluttrapport (KMD)

01.12.2014

I sluttrapporten har utvalget sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver, samt har vurdert eksempler på oppgaver det kan være aktuelt å flytte.

Til toppen av siden

Topp