www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » April

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Gebyr til Lenvik (KOFA)

24.04.2014

KOFA har pålagt Lenvik kommune gebyr på 200 000 kr for ulovlig direkte anskaffelse ved kjøp av prosjekteringstjenester.

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester (HOD)

24.04.2014

Målet med den nye håndboken er å gi praktisk råd til kommuner som er i gang med eller planlegger å sette i gang forskningsaktiviteter.

Økonomiske utslag ved kommunesammenslåing (KS)

16.04.2014

KS har utviklet en enkel modell som viser økonomiske utslag av kommunesammenslåinger - gitt dagens inntektssystem.

Nummerering av salgsdokumenter (Skatteetaten)

16.04.2014

Uttalelse om et fakturaprogram med mulighet for overstyring av nummereringen tilfredsstiller forståelsen av bokføringsforskriften.

Moderat vekst i skatteinntektene (SSB)

16.04.2014

Ved utgangen av mars var det betalt inn om lag 246 mrd. kr i skatter til stats- og kommuneforvaltningen.

Regionalnytt nr. 3/2014 (KMD)

11.04.2014

Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikk.

Revisorforeningen går rundt grøten

10.04.2014

NKRF konstaterer at Revisorforeningen ikke ønsker å ta diskusjonen om at tid, kvalitet og pris har en sammenheng.

Les mer »

Hva innebærer Heartbleed for brukerne? (NorSIS)

10.04.2014

En oversikt over hvilke nettsteder du nå trygt kan bytte passordet på.

Håndtering av kritisk sårbarhet i OpenSSL - Heartbleed (Difi)

10.04.2014

Veileder fra Difi i håndtering av sårbarheten CVE-2014-0160 i krypteringsbiblioteket OpenSSL (omtalt som Heartbleed).

KOFA delt i synet på taushetspliktens rekkevidde (Doffin)

10.04.2014

KOFA delte seg i et flertall og et mindretall da nemnda forleden i en klagesak drøftet taushetspliktens rekkevidde.

KS har sendt klage til Utdanningsdirektoratet (NKK)

09.04.2014

Klage på vedtaket fra Utdanningsdirektoratets om omgjøring av Fylkesmannen i Østfolds vedtak i klagesak gjeldende Sarpsborg kommune og ikke-kommunale barnehager.

Direktoratenes rolle i statens styring av kommunene (Difi)

09.04.2014

Nye reguleringer krymper det kommunale handlingsrommet.

Omsatte for 3,9 milliarder (SSB)

09.04.2014

Omsetningen for VAR-virksomhet var på 3,9 mrd. kr i 6. termin 2013, dvs. en oppgang på 3,1 % fra samme periode i 2012.

Bare slik kan ytelsespensjonene reddes (Fagforbundet)

09.04.2014

Ifølge ny rapport bør pensjonsforpliktelsen informeres om i noter til regnskapet i stedet for å føre den opp i regnskapet.

Vær på vakt mot de som sier å ha full kontroll (Doffin)

07.04.2014

Det er erfaringen Bergen kommune har gjort seg etter å ha stilt krav til sosialt ansvarlig produksjon i kontrakter med fire leverandører.

Omvendt utvidet egenregi var ikke ulovlig direkteanskaffelse (foa.no)

07.04.2014

Et såkalt omvendt vertikalt samarbeid, der datterselskapet kjøpte av morselskapet uten kunngjøring, var ifølge KOFA ingen ulovlig direkteanskaffelse.

Vedrørende begjæring om innsyn (KS)

04.04.2014

En generell redegjørelse fra KS Advokatene for de sentrale vurderingstemaene når en innsynsbegjæring skal behandles.

Involvering av brukere og ansatte i endringsprosesser (Difi)

03.04.2014

Tid, ressurser og grundige analyser i forkant har stor betydning for god gjennomføring av endringsprosesser.

Rom for forbedring (DSB)

03.04.2014

Desto flere innbyggere en kommune har, desto større andel har en helhetlig ROS og beredskapsplan som fyller utvalgte minimumskrav viser undersøkelse.

Betenkelig selvskryt fra revisor

03.04.2014

Ole Kristian Rogndokken er overrasket over mangelen på nøkternhet og selvinnsikt som kommuniseres fra Revisorforeningen.

Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder (NRS)

02.04.2014

Høringsforslag til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak, og som vil erstatte eksisterende standarder for denne gruppen foretak.

Kommunal revisjon på Kommunalpolitisk toppmøte 2014

02.04.2014

NKRF og to av bedriftsmedlemmene med felles stand på Oslo Plaza.

Les mer »

Hjelp til kjøp av kvalitet i svensk eldreomsorg (Doffin)

01.04.2014

Formålet med den nye veiledningen, med sjekklister, mal for kravspesifikasjon og eksempler, er å gjøre det enklere å kjøpe inn tjenester for eldre.

Ti kommuner fikk utmerkelse for godt styresett (KS)

01.04.2014

Europarådets utmerkelse for godt styresett ble i dag delt ut til 10 kommuner: Rindal, Evenes, Ski, Ås, Øvre Eiker, Tynset, Lørenskog, Asker, Gjesdal og Marnardal. Gratulerer!

Til toppen av siden

Topp