www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » August

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Invitasjon til å delta i reformprosessen (KMD)

27.08.2014

Kommunalministerens brev til ordførerne i alle landets kommuner.

Evalueringskonferansen 2014 (Norsk Evalueringsforening)

26.08.2014

Årets konferanse arrangeres 18. - 19. september og tar for seg evaluerbarhet.

NKRFs høringsuttalelse om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

25.08.2014

NKRF stiller seg positiv til den reduserte oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon og de forenklingene det medfører også for kommunal sektor.

Les mer »

Beskjed om avvisning skal gis snarest mulig (foa.no)

25.08.2014

Oppdragsgiveren skal snarest mulig gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom et tilbud blir avvist.

Offentlige innkjøp overstiger 400 milliarder (SSB)

22.08.2014

De offentlige innkjøpene utgjorde 14 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Færre flytter til Norge (SSB)

20.08.2014

Folketallet økte med 13.300 i 2. kvartal til nær 5.138.000 innbyggere 1. juli.

Kommunalnytt nr. 7/2014 (KMD)

20.08.2014

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Nedgangen i skatteinnbetalingene fortsetter (SSB)

18.08.2014

Skatteinnbetalingene hittil i år har vært på 540,1 mrd. kr.

Starter arbeidet med å utrede regioner (KMD)

18.08.2014

KMD starter utredning av et regionalt folkevalgt nivå som del av kommunereformen.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2251) er oppdatert ...

14.08.2014

... med rapporter fra bl.a. Agder, Glåmdal, Indre Hordaland, Oslo, Troms, Midt-Norge, Rogaland, Salten, Telemark, Vestfold, Østfold og Østre Romerike.

Revidert KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning (GKRS)

14.08.2014

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har vedtatt revidert foreløpig standard KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning.

Egenkapitalinnskudd i KLP – fordeling over flere år

05.08.2014

NKRF ber KMD ta opp spørsmål rundt innbetaling av egenkapitalinnskudd i KLP fordelt over flere år til ny vurdering.

Les mer »

KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2014 (SSB)

04.08.2014

Notatet omfatter rapporter for 2014 fra KOSTRAs arbeidsgrupper, som har en årlig gjennomgang av ev. oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet.

Mer strekk i feltet (NHO)

04.08.2014

Mens byene og sterke næringsregioner opplever voksesmerter, sliter andre deler av landet med stagnasjon og attraktivitetsutfordringer, viser NHOs Kommune-NM.

Til toppen av siden

Topp