www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » Juli

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2015 (KMD)

26.07.2014

Kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet i 2015.

Høring - Rammeverk for attestasjonsoppdrag - ISAE 3000 (DnR)

09.07.2014

ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk økonomisk informasjon" og justert "Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag" på høring.

Ideelle organisasjoner kan ikke skjermes for konkurranse (KS)

09.07.2014

Unntaket for ideelle organisasjoner til å foreta kjøp av helse- og sosialtjenester kan ikke videreføres etter innføringen av nytt anskaffelsesdirektiv fra EU.

Endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom (Skatteetaten)

09.07.2014

Fra 1. juli er det fastsatt nye regler for frivillig registrering for utleie av bygg/anlegg til bruk i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet.

Stadig mer helsetjenester i hjemmet (SSB)

09.07.2014

Tallet på de som får bare praktisk bistand, blir redusert i samme takt som tallet på mottakere av bare helsetjenester i hjemmet øker.

Dokumentinnsyn og møteoffentlighet i private rettssubjekter og i flerkommunale organer (Offentlighet.no)

05.07.2014

Notat om hva gjelder for offentlige AS og flerkommunale organer.

Pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. (FIN)

05.07.2014

Ny forskrift som pålegger regnskapspliktige å sende inn sine årsregnskap mv. elektronisk til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen.

Samarbeid gir bedre skoler (KS)

03.07.2014

For å gjennomføre utviklingsprosjekter i skolen er det viktig å gi rom og tid til samarbeid, viser forskning.

Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage (Datatilsynet)

03.07.2014

Datatilsynet har i 2013 og 2014 sett nærmere på bruk og lagring av personopplysninger i skoler og barnehager.

7,2 mrd. til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester (Helsedirektoratet)

03.07.2014

Utbetalingen er basert på kommunenes innrapportering av påløpte, direkte lønnsutgifter i 2013.

Nær 14 milliarder til kommunehelsetjenester (SSB)

03.07.2014

Det meste av utgiftene i 2013 gikk, som tidligere år, med til diagnostisering, behandling, rehabilitering og habilitering.

Over 3 milliarder til den offentlige tannhelsetjenesten (SSB)

03.07.2014

Tannhelsen til barn og unge ser ut til å ha blitt styrket ytterligere, samtidig som forskjellene mellom fylkeskommunene minker.

Kommunale gebyrer opp 3,2 prosent (SSB)

03.07.2014

De kommunale gebyrene knyttet til bolig steg med 3,2 prosent på landsbasis fra januar 2013 til januar 2014.

Oppstart av kommunereformen (KMD)

03.07.2014

Nå får fylkesmennene i oppdrag å legge til rette for lokale prosesser. Også KS blir invitert til å bistå i reformprosessen.

Nyhetsbrev nr. 2/2014 (KOFA)

01.07.2014

Årets andre nyhetsbrev klart.

Billigere å bo på dobbeltrom på sykehjem (HOD)

01.07.2014

Fra 1. juli 2014 blir det innført redusert egenandel for personer som ved langtidsopphold må bo ufrivillig på dobbeltrom i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Nytt forslag om revisors taushetsplikt - seier for NKRF

01.07.2014

Les NKRFs styreleder sin leder i Kommunerevisoren nr. 4/2014.

Kommunerevisoren nr. 4/2014

01.07.2014

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 4/2014. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp