www.nkrf.no » Nyheter » Lover og regler » 2015 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lover og regler

OPS-selskaps bygging og drift av skole for en kommune (Skatteetaten)

28.12.2015

Skattedirektoratet har vurdert et tilfelle hvor det mellom et selskap og en kommune var avtalt at selskapet skulle bygge, eie og leie ut et skolebygg til kommunen i 25 år.

Skattetrekk i 2016 (Skatteetaten)

28.12.2015

Nye satser for 2016.

Forskuddsutskrivingen for 2016 (Skatteetaten)

23.12.2015

SKD-melding nr. 8/15.

Forskrift om krav til kassasystem (Skatteetaten)

23.12.2015

Bokføringspliktige virksomheter må ha nye kassasystem på plass fra 1. januar 2019.

Høring - Revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon» (DnR)

22.12.2015

Høringen gjelder oversettelse av revidert ISA 720 - Revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon» og relaterte endringer i andre ISA-er.

Regelendringer fra 1. januar 2016 (FIN)

22.12.2015

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2016 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Skatteinfo nr. 8/2015 (Skatteetaten)

22.12.2015

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Nye kommunale regnskapsstandarder

21.12.2015

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt nye standarder.

Les mer »

Foreslår å avvikle samkommuner (KMD)

18.12.2015

Det blir ikke mulig å etablere nye samkommuner, og dagens samkommuner må være avviklet innen 2020.

Kontrollutvalgsboka er oppdatert

17.12.2015

Andre utgaven av "Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver" er nå tilgjengelig.

Les mer »

Skatte- og avgiftsvedtak for 2016 (Lovdata)

17.12.2015

Stortinget har fastsatt vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2– avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2016.

Gode råd til kommuner som vil slå seg sammen (KMD)

16.12.2015

To ny veiledere om hhv. formelle rammer i byggingen av nye kommuner og reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen.

Høring - forslag til langsiktig strategi for Altinn (NFD)

15.12.2015

Høringsfrist: 11. mars 2016.

Nye roller for regnskapsførere og revisorer (Altinn)

11.12.2015

Altinn oppretter i uke 51 spesialiserte roller for regnskapsførere og revisorer.

9. desember - den internasjonale antikorrupsjonsdagen (Lovdata)

09.12.2015

Dagen skal bidra til å øke bevisstheten om korrupsjon som et stort samfunnsproblem, og er dessverre også i år høyaktuell - både i Norge og internasjonalt.

Regnskapsmappen er oppdatert

08.12.2015

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

Les mer »

Referat fra møte i Kommunesektorens etikkutvalg (KS)

07.12.2015

Utvalget drøftet bl.a. varslingsrutiner og hvordan støtte til partier lokalt kan utfordre folkevalgtes tillit.

Til toppen av siden

Topp