www.nkrf.no » Nyheter » Økonomi og regnskap » 2015 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Økonomi og regnskap

OPS-selskaps bygging og drift av skole for en kommune (Skatteetaten)

28.12.2015

Skattedirektoratet har vurdert et tilfelle hvor det mellom et selskap og en kommune var avtalt at selskapet skulle bygge, eie og leie ut et skolebygg til kommunen i 25 år.

Skattetrekk i 2016 (Skatteetaten)

28.12.2015

Nye satser for 2016.

Forskuddsutskrivingen for 2016 (Skatteetaten)

23.12.2015

SKD-melding nr. 8/15.

Forskrift om krav til kassasystem (Skatteetaten)

23.12.2015

Bokføringspliktige virksomheter må ha nye kassasystem på plass fra 1. januar 2019.

Sluttrapport fra Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen (Dagens Medisin)

23.12.2015

Rapport fra nettverket gir råd for å lykkes med Samhandlingsreformen.

Regelendringer fra 1. januar 2016 (FIN)

22.12.2015

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2016 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Skatteinfo nr. 8/2015 (Skatteetaten)

22.12.2015

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Nye kommunale regnskapsstandarder

21.12.2015

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt nye standarder.

Les mer »

Kontrollutvalgsboka er oppdatert

17.12.2015

Andre utgaven av "Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver" er nå tilgjengelig.

Les mer »

Skatte- og avgiftsvedtak for 2016 (Lovdata)

17.12.2015

Stortinget har fastsatt vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2– avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2016.

Sterk nedgang i Stavanger (SSB)

17.12.2015

Innbetalte skatter januar–november 2015 er 3,1 prosent lavere enn i den samme perioden i fjor.

Gode råd til kommuner som vil slå seg sammen (KMD)

16.12.2015

To ny veiledere om hhv. formelle rammer i byggingen av nye kommuner og reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen.

Høring - forslag til langsiktig strategi for Altinn (NFD)

15.12.2015

Høringsfrist: 11. mars 2016.

Bruk av balansert målstyring i norske kommuner (Magma)

15.12.2015

Studien er basert på en spørreundersøkelse besvart av økonomisjefer/rådmenn i 271 norske kommuner, og viser at 65 prosent av kommunene bruker eller planlegger å ta i bruk BMS.

Nye roller for regnskapsførere og revisorer (Altinn)

11.12.2015

Altinn oppretter i uke 51 spesialiserte roller for regnskapsførere og revisorer.

Foreldre dekker 16 prosent av utgiftene i private barnehager (SSB)

09.12.2015

Offentlige tilskudd står nå for 87 prosent av private barnehagers bruttoutgifter. Tilsvarende dekning for ti år siden var på 73 prosent.

Regnskapsmappen er oppdatert

08.12.2015

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

Les mer »

Referat fra møte i Kommunesektorens etikkutvalg (KS)

07.12.2015

Utvalget drøftet bl.a. varslingsrutiner og hvordan støtte til partier lokalt kan utfordre folkevalgtes tillit.

Harald Berglie - årets kommunaløkonom 2015 (KBN)

03.12.2015

Prisen ble tildelt spesialrådgiveren i Hå kommune under NKKs kommuneregnskapskonferanse. Vi gratulerer!

Til toppen av siden

Topp