www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » April

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser (SSB)

24.04.2015

Hvilke kommuner har størst økonomisk handlefrihet, og hvilke kommuner er dyre eller billige i drift?

Første sammenslåing i kommunereformen (KMD)

24.04.2015

Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner blir én kommune (Sandefjord) fra 1. januar 2017. Sandefjord distriktsrevisjon skal forestå revisjon av etablering av ny kommune.

Skatteinfo nr. 3/2015 (Skatteetaten)

23.04.2015

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Forlik mellom Sykkylven og Nordea - finansielle instrumenter (Sykkylven kommune)

23.04.2015

Forliket innebærer bl.a. at kommunen tilføres midler som tilsvarer de urealiserte deler av det opprinnelige tapet på swapsjonene i kommunens regnskap.

Kontroll av velferdsteknologi i kommunene (Datatilsynet)

22.04.2015

Tar i bruk velferdsteknologiske løsninger som GPS-sporing og smarte pilledispensere uten gode nok avtaler med leverandørene, viste en kontroll hos tre kommuner.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2380) er oppdatert ...

22.04.2015

... med rapporter (58) fra Vestfold, Innlandet, Romsdal, Nord-Trøndelag, Kristiansand og Vest-Finnmark.

Nedgang i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

17.04.2015

Hittil i år er det betalt inn 239 mrd. kr i skatt i Norge. Det er 7 mrd., eller 3 prosent, mindre enn i samme periode i fjor.

Endelig fått orden på saksbehandlingstiden (KOFA)

17.04.2015

Nå behandler KOFA alle nye saker innen 3 måneder.

Tøffere håndheving av anskaffelsesreglene (NFD)

15.04.2015

Forslag om endring av håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Høringsfrist: 14. august.

Gode resultater fra ”Sammen om en bedre kommune” (KMD)

14.04.2015

Mindre sykefravær og flere heltidsstillinger. Viktig både for innbyggere og ansatte, sier kommunalministeren.

Direkteanskaffelse ok når det haster (foa.no)

13.04.2015

Nordland fylkeskommune måtte ty til direkteanskaffelse da tidligere kontrakt ble hevet på grunn av misligheter. I pakt med regelverket, konkluderte KOFA.

Oslo med ti tiltak mot arbeidslivskriminalitet (Difi)

10.04.2015

Oslo har lagt fram en tipunkts tiltakspakke som skal hindre arbeidslivskriminalitet på kommunens mange prosjekter.

Ekspertgruppens forslag til et bedre NAV (ASD)

09.04.2015

NAV-kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større frihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov.

Åtte kommuner fikk europeisk utmerkelse for godt styresett (KS)

08.04.2015

Bakgrunn for vurderingen er kommunenes egne resultater i KS´ lokaldemokratiundersøkelse.

Kommunal revisjon på Kommunalpolitisk toppmøte 2015

08.04.2015

NKRF og to av bedriftsmedlemmene med felles stand på årets viktigste møteplass for politisk og administrativ ledelse i kommunesektoren.

Les mer »

NRS(V) Pensjonsforutsetninger (NRS)

07.04.2015

Norsk RegnskapsStiftelse har besluttet å fortsette å utgi veiledningen om pensjonsforutsetninger.

Fradragsrett for inngående mva. ved mangelfull salgsdokumentasjon (SOM)

07.04.2015

Sivilombudsmannens konklusjon er at avgjørelsen til Klagenemnda for merverdiavgift er i strid med gjeldende rett.

Til toppen av siden

Topp