www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » August

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 12

28.08.2015

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Les mer »

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 (KS)

28.08.2015

Den digitale versjonen av boka «Tillit – Folkevalgt i kommunen og fylkeskommunen» er nå tilgjengelig.

KRS (H) nr. 12 – Interkomm. samarbeid etter koml. – regnskapsmessige problemstillinger - forlenget høringsfrist (GKRS)

26.08.2015

Høringsfristen på høringsutkast til KRS nr. 12 «Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger» er forlenget til 14. oktober.

Ny portal: Forskjells-Norge (Dagbladet)

26.08.2015

Søk, utforsk og sammenlign statistikk fra hele landet.

Knusende seier om eiendomsskatt (NHO)

20.08.2015

Rana Gruber AS har vunnet over kommunen på alle punkter i saken om eiendomsskatt på maskiner og jernmalm.

Samlede skatteinnbetalinger går ned (SSB)

17.08.2015

Hittil i år er det betalt inn 523 mrd. kr i skatt i Norge. Dette er 17 mrd., eller 3 prosent, mindre enn i samme periode i fjor.

Nytt rammeverk for attestasjonsoppdrag og revidert ISAE 3000 (DnR)

17.08.2015

Oppdatert standard og rammeverk har virkning for attestasjonsuttalelser som avgis 15. desember 2015 eller senere.

Om innsyn i Skatteetatens aksjonærregister (SOM)

12.08.2015

Sivilombudsmannen: Opplysninger som skal være/skulle ha vært offentlig tilgjengelig i det enkelte selskaps aksjeeierbok, er ikke underlagt taushetsplikt etter ligningsloven § 3-13.

Dette er Norge 2015 (SSB)

12.08.2015

Hva tallene forteller. Statistikk i kortform om en rekke områder av det norske samfunnet.

Billigst er ikke best (NHO)

12.08.2015

Sjekkliste for offentlige innkjøpere for å gjøre det enklere å skille seriøse og useriøse bedrifter.

Nytt nettsted barnehagefakta.no (KD)

11.08.2015

Nettstedet gir oversikt over bemanning og utdanningsnivå til ansatte i alle landets barnehager.

Inntektssystemet i ny kommunestruktur (KS)

10.08.2015

FoU-rapport slår fast at det er ikke behov for dramatiske endringer i inntektssystemet når kommuner slår seg sammen.

Sola til topps i Kommune-NM 2015 (NHO)

05.08.2015

Kyst- og bykommuner gjør det bedre. Små innlandskommuner gjør det dårligere.

Til toppen av siden

Topp