www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » August » NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 12

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 12

28.08.2015

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRS nr. 12 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger og er positiv til at det kommer en regnskapsstandard som regulerer dette området.

I høringsbrevet ønsker Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) høringsinstansenes syn på den løsningen som er valgt for regnskapsføring av overdragelse av anleggsmidler ved etablering av samarbeid etter kommuneloven § 27 som ikke fører eget særregnskap. Generelt støtter NKRF den valgte løsningen, men foreslår enkelte endringer i teksten.

Høringsinstansene er også bedt om å vurdere løsningen som er valgt for investeringer i interkommunale samarbeid. Prinsipielt anser ikke NKRF at det er vesentlig forskjell på å bidra med kapital i form av likvide midler til det interkommunale samarbeidet for bruk til investeringer, og det å overføre anleggsmidler til samarbeidet fra deltakerkommunene. NKRF ber derfor om at GKRS vurderer om investeringstilskudd til samarbeidet kan føres i investeringsregnskapet selv om deltakerkommunen ikke kan ansees som formell/reell eier.


► Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 12 – Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger »
og GKRS' høringsdokumenter i saken her »Til toppen av siden

Topp