www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

OPS-selskaps bygging og drift av skole for en kommune (Skatteetaten)

28.12.2015

Skattedirektoratet har vurdert et tilfelle hvor det mellom et selskap og en kommune var avtalt at selskapet skulle bygge, eie og leie ut et skolebygg til kommunen i 25 år.

Skattetrekk i 2016 (Skatteetaten)

28.12.2015

Nye satser for 2016.

Forskuddsutskrivingen for 2016 (Skatteetaten)

23.12.2015

SKD-melding nr. 8/15.

Forskrift om krav til kassasystem (Skatteetaten)

23.12.2015

Bokføringspliktige virksomheter må ha nye kassasystem på plass fra 1. januar 2019.

Sluttrapport fra Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen (Dagens Medisin)

23.12.2015

Rapport fra nettverket gir råd for å lykkes med Samhandlingsreformen.

Høring - Revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon» (DnR)

22.12.2015

Høringen gjelder oversettelse av revidert ISA 720 - Revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon» og relaterte endringer i andre ISA-er.

Regelendringer fra 1. januar 2016 (FIN)

22.12.2015

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2016 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Skatteinfo nr. 8/2015 (Skatteetaten)

22.12.2015

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2539) er oppdatert ...

21.12.2015

... med rapporter (21) fra Asker, Romerike og KomRev NORD.

Nye kommunale regnskapsstandarder

21.12.2015

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt nye standarder.

Les mer »

Foreslår å avvikle samkommuner (KMD)

18.12.2015

Det blir ikke mulig å etablere nye samkommuner, og dagens samkommuner må være avviklet innen 2020.

Kontrollutvalgsboka er oppdatert

17.12.2015

Andre utgaven av "Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver" er nå tilgjengelig.

Les mer »

Nyhetsbrev (KOFA)

17.12.2015

Om bl.a. rett og plikt til å ta hensyn til opplysninger som ikke fremgår av tilbudet, oppdragsgivers frihet ved valg av evalueringsmodell for å kåre hvilket tilbud som er best og forbudet mot vesentlig endring av kontrakt.

Skatte- og avgiftsvedtak for 2016 (Lovdata)

17.12.2015

Stortinget har fastsatt vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2– avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2016.

Sterk nedgang i Stavanger (SSB)

17.12.2015

Innbetalte skatter januar–november 2015 er 3,1 prosent lavere enn i den samme perioden i fjor.

Gode råd til kommuner som vil slå seg sammen (KMD)

16.12.2015

To ny veiledere om hhv. formelle rammer i byggingen av nye kommuner og reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen.

Høring - forslag til langsiktig strategi for Altinn (NFD)

15.12.2015

Høringsfrist: 11. mars 2016.

Bruk av balansert målstyring i norske kommuner (Magma)

15.12.2015

Studien er basert på en spørreundersøkelse besvart av økonomisjefer/rådmenn i 271 norske kommuner, og viser at 65 prosent av kommunene bruker eller planlegger å ta i bruk BMS.

Straffedømte leverandører: Hvordan går du frem? (Difi)

14.12.2015

Difi har laget en veiledning om de tilfeller hvor du har mottatt tilbud fra en straffedømt leverandør.

Nye roller for regnskapsførere og revisorer (Altinn)

11.12.2015

Altinn oppretter i uke 51 spesialiserte roller for regnskapsførere og revisorer.

Slik unngår du feil i konkurranseutsetting (Difi)

09.12.2015

Ny håndbok fra EU–kommisjonen om hvordan unngå de vanligste feilene i forbindelse med konkurranseutsetting.

Foreldre dekker 16 prosent av utgiftene i private barnehager (SSB)

09.12.2015

Offentlige tilskudd står nå for 87 prosent av private barnehagers bruttoutgifter. Tilsvarende dekning for ti år siden var på 73 prosent.

9. desember - den internasjonale antikorrupsjonsdagen (Lovdata)

09.12.2015

Dagen skal bidra til å øke bevisstheten om korrupsjon som et stort samfunnsproblem, og er dessverre også i år høyaktuell - både i Norge og internasjonalt.

Regnskapsmappen er oppdatert

08.12.2015

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

Les mer »

Referat fra møte i Kommunesektorens etikkutvalg (KS)

07.12.2015

Utvalget drøftet bl.a. varslingsrutiner og hvordan støtte til partier lokalt kan utfordre folkevalgtes tillit.

Harald Berglie - årets kommunaløkonom 2015 (KBN)

03.12.2015

Prisen ble tildelt spesialrådgiveren i Hå kommune under NKKs kommuneregnskapskonferanse. Vi gratulerer!

Larvik kommune er tildelt Etikkprisen 2015 (KS)

03.12.2015

Larvik utmerker seg ved at etikkarbeidet er innovativt, faglig solid og godt forankret. Vi gratulerer!

Utredning av behov for en kommunal CERT-funksjon (NorSIS)

01.12.2015

Utredningen viser at mange kommuner mangler evne til å håndtere cyber-trusler, samtidig som alle kommunale tjenesteområder er fullstendig avhengig av IKT.

Til toppen av siden

Topp