www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » Juli

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Fortsatt nedgang i oljeskattene (SSB)

18.07.2015

Fra januar til juni i år ble det betalt inn 439 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. 20 mrd. mindre enn i den samme perioden i fjor.

Høring - revisors rapportering (DnR)

13.07.2015

Høringen gjelder forslag til ny revisjonsberetning og oversettelse av revisjonsstandardene vedrørende revisors beretning.

Første dom om ilagt overtredelsesgebyr (KOFA)

13.07.2015

KOFA gis fullt medhold i sin første rettssak om ilagt overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse i Lenvik kommune.

Nytt fra Sammen om en bedre kommune (KMD)

13.07.2015

Nyhetsbrev nr. 3/2015.

Tilsyn og kontroll – trussel eller mulighet? (KS)

13.07.2015

Europeiske forskere og lokalpolitikere drøftet kommunesektorens utfordringer og økt press på det lokale selvstyre.

Prosedyre for omgjøring av foreløpige standarder til endelige (GKRS)

03.07.2015

Styret har fastsatt en egen prosedyre for hvordan omgjøring av foreløpige kommunale regnskapsstandarder til endelige skal foregå.

Vurdering av oppgaver til et nytt regionalt folkevalgt nivå (KMD)

03.07.2015

Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram forslag til nye oppgaver til et nytt regionalt folkevalgt nivå våren 2016.

Utbredt samarbeid om IKT-drift i offentlig sektor (KMD)

03.07.2015

Ny rapport viser at det er utbredt samarbeid om IKT-drift i offentlig sektor i Norge, særlig blant kommuner og fylkeskommuner.

Regionalnytt 4/2015 (KMD)

02.07.2015

Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikk.

Fylkeskommunene inviteres til å ta nabopraten (KMD)

02.07.2015

Kommunal- og moderniseringsministeren inviterer fylkeskommunene med i kommunereformarbeidet.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2518) er oppdatert ...

02.07.2015

... med rapporter (13) fra Indre Hordaland, Bergen og Romsdal.

Høring - forslag til Nordisk standard for revisjon av små foretak (DnR)

01.07.2015

Forslaget er avgrenset til revisjon av foretak som faller under definisjonen av små foretak i EUs regnskapsdirektiv.

Kostbart å la veier forfalle (KS)

01.07.2015

Det vil koste mellom 28-38 milliarder kroner å ta igjen det kommunale vedlikeholdsetterslepet.

Om etikk og det kollektive ansvaret

01.07.2015

Når vi møter urett, på arbeidsplassen, i kommunen, i samfunnet for øvrig, tar vi alle på oss et ansvar hvis vi unnlater å reagere, skriver Nils Amund Røhne i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Selskapskontrollen styrkes

01.07.2015

For å bli mer målrettet i arbeidet opprettet NKRFs årsmøte 2015 en egen komite som skal ha selskapskontroll som arbeidsfelt.

Kommunerevisoren nr. 4/2015

01.07.2015

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 4/2015. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp