www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » November

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Referat m.m. fra møte i nettverk for tilskudd (DFØ)

24.11.2015

Temaet for møtet var bruk av revisorattestasjon ved kontroll og oppfølging av tilskuddsordninger. Både NKRF og DnR deltok.

Nett-tv og presentasjoner fra Forvaltningskonferansen 2015 (Difi)

20.11.2015

Den årlige Forvaltningskonferansen ble avholdt 19. november i Oslo. Årets tema var "Kommunereformen – hva nå med staten?".

Kompensasjon for merverdiavgift - kulturhus mv. (Skatteetaten)

19.11.2015

Skatteetaten beskriver begrensningene i retten til momskompensasjon.

Økt samhandling mellom stat og kommune (Difi)

19.11.2015

Styringsrelasjonen mellom stat og kommune har endret seg i løpet av de siste femten årene ifølge ny Difi-rapport.

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 (Riksrevisjonen)

17.11.2015

Riksrevisjonens årlige rapport om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper (selskapskontroll).

Utarbeidelse av søkerliste (SOM)

17.11.2015

Saken gjelder spørsmålet om personer som har vært til samtale om en stilling, skal anses som søkere og dermed føres opp på søkerlisten.

Petroleumsskattene redusert med 30 prosent (SSB)

17.11.2015

Fra januar til oktober i år ble det betalt inn 666 mrd. kr i skatt. Dette er 29 mrd., eller 4,2 prosent, mindre enn i samme periode i fjor.

Felles krav til seriøsitet (KS)

16.11.2015

KS har sammen med Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening og Difi blitt enige om en rekke felles krav til seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen.

Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag (NTNU)

16.11.2015

Rapporten fra forskningsprogrammet Concept anbefaler at en ser nærmere på muligheten for harmonisering av retningslinjer og praksis i kommunesektoren.

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (KS)

13.11.2015

De 21 anbefalingene er innholdsmessig i hovedsak som tidligere, men de er oppdatert og ordnet på en annen måte enn tidligere.

Presentasjoner og opptak fra Anskaffelseskonferansen 2015 (Difi)

13.11.2015

Difi arrangerte den årlige Anskaffelseskonferansen i Oslo 5. november 2015.

Kompensasjonsloven - foreldelse av krav om justering (Skatteetaten)

13.11.2015

Uttalelse om foreldelse av krav på justering ved overdragelse av fast eiendom (her salg til kommunen).

Takseringsreglene for 2015 (Skatteetaten)

13.11.2015

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2015.

Ny regnskapslovgivning - stiftelser (Stiftelsestilsynet)

13.11.2015

Hvordan vedrører utredning om ny regnskapslovgivning stiftelser?

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2016

11.11.2015

Da har vi åpnet for påmelding. Erfaringsmessig er det alltid stor deltakelse på den første konferansen i ny valgperiode. Vi oppfordrer derfor til å være tidlig ute med påmeldingene.

Ny statssekretær (KMD)

06.11.2015

Grete Ellingsen (H) er utnevnt til ny statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun overtar etter Jardar Jensen (H).

Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap (SSB)

03.11.2015

En samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2016 (KMD)

02.11.2015

Brev til landets kommuner og fylkeskommuner om endringene.

Tillit til lokaldemokratiet

01.11.2015

Lokalpolitikerne fortjener et godt rykte, og de kan gjennom egne aktiviteter gjøre seg fortjent til det, skriver Tor Dølvik i sin kronikk i Kommunerevisoren.

Styrelederen har ordet: Nye utvalg - nye muligheter, men …

01.11.2015

NKRF må tillegges stor vekt som aktør ved fastsetting av innholdet i god kommunal revisjonsskikk.

Kommunerevisoren nr. 6/2015

01.11.2015

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2015. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp